Polska po 1989 roku

21.03.2019

Mniejszość niemiecka apeluje do samorządów w sprawie nauki języka

Działacze mniejszości niemieckiej apelują do samorządowców i dyrektorów szkół, by nie rezygnowali z możliwości nauki języka niemieckiego jednocześnie jako języka obcego i języka mniejszości.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w siedzibie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, przedstawiono stanowisko organizacji skupionych w ZNSSK na temat możliwości jednoczesnego nauczania uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej języka niemieckiego jako języka obcego i języka mniejszości narodowych.

Zdaniem działaczy mniejszości niemieckiej, władze oświatowe starają się zniechęcić dyrektorów szkół do uwzględniania w planach lekcyjnych możliwości nauki języka niemieckiego jednocześnie jako obcego i jako języka mniejszości.

"Poza protokołem odbywają się spotkania przedstawicieli kuratorium, którzy mówią dyrektorom, że tak nie można, nie podając na to żadnych podstaw prawnych. (...) W najbliższym tygodniu pismo w tej sprawie do ministra wyjdzie z prezydium sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych" - powiedział poseł Ryszard Galla (Mniejszość Niemiecka).

Reprezentantów mniejszości nie przekonuje argumentacja ministerstwa, zgodnie z którą łączenie nauki niemieckiego w dwóch trybach ogranicza uczniom możliwości wyboru innego języka obcego i wprowadza dysproporcje przy egzaminach kończących szkołę podstawową. Uczestnicy spotkania przypomnieli, że w przypadku języka niemieckiego jako ojczystego stosowany jest inny program nauczania, niż w przypadku nauki tego języka jako obcego, a konieczność wyboru tylko jednego trybu nauki niemieckiego - albo jako obcego, albo ojczystego - zdaniem działaczy mniejszości, jest ograniczaniem prawa wyboru gwarantowanego obowiązującymi przepisami.

"Możliwość łączenia nauki dwóch trybów sprawiała, że uczeń mógł mieć pięć godzin niemieckiego. Interpretacja ministerstwa sprawia, że albo będzie tych godzin trzy albo dwie. Tymczasem musimy pamiętać, że przez dziesięciolecia na tzw. ziemiach odzyskanych funkcjonował zakaz nauczania języka niemieckiego. Istniejąca od 2009 roku możliwość nauki języka niemieckiego jako ojczystego, to dla nas także kwestia podtrzymania tożsamości narodowej, której przez dziesięciolecia chciano nas pozbawić" - podkreśla Bernard Gaida, prezes ZNSSK.

Działacze mniejszości niemieckiej uważają, że w wyniku nieformalnych nacisków, część dyrektorów szkół, by uniknąć konfliktów z kuratoriami, zachęcało rodziców do wycofywania deklaracji o chęci nauczania ich dzieci niemieckiego jako języka ojczystego. Jednocześnie, powołując się na ekspertyzę Biura Analiz Sejmowych, twierdzą, że stanowisko ministerstwa jest jedynie interpretacją, a nie źródłem prawa i to do samorządów oraz dyrektorów szkół należy ostateczna decyzja w sprawie umożliwienia jednoczesnego nauczania niemieckiego jako języka obcego i języka mniejszości.

Według ZNSSK obecnie w Polsce języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowych uczy się ponad 50 tys. uczniów w około czterystu szkołach na terenie kilku województw. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ godl/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL