Polska po 1989 roku

10.09.2019

Odsetek Polaków z wyższym wykształceniem jest zbliżony do średniej państw OECD

W 2018 r. 44 proc. młodych dorosłych w Polsce zdobyło wyższe wykształcenie. To odsetek zbliżony do średniej państw OECD – wynika z raportu „Education at a glance 2019”, który przedstawiono we wtorek w resorcie nauki. W 2008 r. ten odsetek w naszym kraju wynosił 32 proc.

Coroczny raport, zaprezentowany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), dostarcza danych o strukturze, finansach i wynikach systemów edukacyjnych w państwach członkowskich i partnerskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Tegorocznym tematem przewodnim publikacji jest szkolnictwo wyższe.

"Jest to dla nas bardzo cenne źródło informacji - dla decydentów - w tworzeniu polityki opartej na faktach" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza. Dodał, że raport ten powstał we współpracy z trzema polskimi instytucjami: MNiSW, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Urzędem Statystycznym.

CZYTAJ TAKŻE

W ocenie zastępcy dyrektora departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW Andrzeja Kurkiewicza, treść raportu potwierdza duży wzrost liczby osób, które mają wyższe wykształcenie w Polsce. "Pokazuje też, że znacznie więcej kobiet, niż mężczyzn podejmuje trud kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego" - dodał.

Z raportu wynika, że obecnie więcej młodych dorosłych (25-34 lata) w Polsce uzyskuje wyższe wykształcenie niż przed dekadą. Podczas gdy w 2008 r. 32 proc. młodych dorosłych uzyskało takie wykształcenie, 10 lat później ten odsetek wynosił 44 proc. i był zbliżony do średniej państw OECD, która wynosi - wynika z raportu.

"Bardzo dobrym rezultatem jest również to, że wzrasta nam liczba studentów cudzoziemców. Ten system się nam umiędzynarodawia" - podkreślił Kurkiewicz. Jak pokazuje raport, udział zagranicznych studentów w Polsce wynosił 4 proc. wśród wszystkich żaków w 2017 r. - to wzrost o 3 proc. względem 2010 r. Natomiast 2 proc. polskich studentów studiuje za granicą.

Zapytany, jaki wniosek w raporcie może zaniepokoić, Kurkiewicz wskazał na niski procentowo udział osób starszych z wyższym wykształceniem, które chcą podnosić swoje wykształcenie.

CZYTAJ TAKŻE

"Na te wyzwania odpowiadamy tworzeniem uniwersytetu drugiego, trzeciego wieku, wspieraniem kursów i kształcenia, ale jest to proces długofalowy" - zaznaczył.

W raporcie czytamy, że tylko 26 proc. dorosłych uczestniczyło w kształceniu ustawicznym i szkoleniach dla dorosłych w Polsce w 2016 r., podczas gdy średnia państw OECD wynosi 47 proc.

Jako pozytywny dla Polski element raportu ekspert z resortu nauki wskazał wysoki udział osób z wyższym wykształceniem w sferze produkcyjnej. "Tu jesteśmy w ścisłej czołówce w OECD" - dodał Kurkiewicz.

Raport "Education at a glance" jest przygotowywany przez ekspertów działających w ramach grupy roboczej Indicators of Education Systems (INES). Większość danych z obszaru polskiego szkolnictwa wyższego pochodzi ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on. Raport dostępny jest na stronie: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

OECD to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 36 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 grudnia 1960. (PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ agt/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL