sajdakl
06.07.2017

Marszałek Józef Piłsudski Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Bodzentyn

Baner przy wjeździe do Bodzentyna, fot. Józef Bąkowski Baner przy wjeździe do Bodzentyna, fot. Józef Bąkowski

W czasie I wojny światowej I Brygada Legionów Polskich, którą Józef Piłsudski dowodził, toczyła walki na ziemi świętokrzyskiej. Po odzyskaniu niepodległości wiele miast i gmin przyznawało Honorowe Obywatelstwo Józefowi Piłsudskiemu. Źródła archiwalne wskazują, że również Gmina Bodzentyn dokonała takiego aktu. Stało się to na mocy uchwały Rady Gminy nr 17 podjętej 13 kwietnia 1935 r.

Honorowe Obywatelstwo Józefa Piłsudskiego w Bodzentynie w latach władzy ludowej było zapomnianym i przez dziesięciolecia przemilczanym faktem. Nie pisało i nie mówiło się o tym. A to właśnie Marszałek był pierwszym w dziejach Bodzentyna Honorowym Obywatelem.

W 1935 r. Bodzentyn nie posiadał praw miejskich, był siedzibą gminy, dlatego Marszałkowi przyznano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Bodzentyn. W 1994 r. miejscowości przywrócono prawa miejskie. Pragnąc umieścić postać Józefa Piłsudskiego w gronie Honorowych Obywateli Miasta Bodzentyn wskazane było odnowienie i uzupełnienie aktu z 1935 r. poprzez nadanie Józefowi Piłsudskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn.

W dniu 20 marca 2017 r. do Pana Wojciecha Kózki Przewodniczącego Rady Miejskiej Bodzentyna i Dariusza Skiby Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn wpłynął wniosek dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen Przewodniczącej Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie odnowienia Honorowego Obywatelstwa Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W ślad za tym 1 lipca 2017 r. odbyła się w Bodzentynie podniosła uroczystość. W Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn odsłonięto tablicę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu ufundowaną przez Teresę i Witolda Combrów mieszkańców Bodzentyna oraz Urszulę i Mirosława Oettingen z pobliskiego Siekierna-Podmieścia. Tablicę poświęcił ks. Leszek Sikorski proboszcz Parafii Bodzentyn. Po złożeniu kwiatów udano się do Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego przy Górnym Rynku, gdzie kontynuowano obchody.

Tutaj po odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał tekst uchwały ustanawiającej Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Bodzentyn, który został przyjęty przez aklamację.

Następnie odczytano list z podziękowaniem od Pana Krzysztofa Jaraczewskiego, wnuka Józefa Piłsudskiego, Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Decyzją Rady Miejskiej akt nadania honorowego obywatelstwa zostanie przekazany do Muzeum w Sulejówku. Wyrazy uznania przekazała Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski oraz dr Dorota Koczwańska-Kalita Naczelnik Delegatury Kieleckiej IPN.

Głos zabrał Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, który podziękował dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen za cenną inicjatywę przypomnienia i upamiętnienia wielkiej postaci polskiej historii. Witold Comber artysta malarz, społecznik wspominał mieszkańców Bodzentyna, którzy wstąpili do Legionów Polskich i Wojska Polskiego biorąc udział w I wojnie światowej i w wojnie polsko-bolszewickiej. Podkreślił rolę kultywowania pamięci o bohaterach narodowych.

Prelekcję „Józef Piłsudski – portret wybitnego Polaka” wygłosiła dr Justyna Staszewska z Delegatury Kieleckiej IPN. Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen mówiła o pobycie Józefa Piłsudskiego na ziemi świętokrzyskiej w końcu października i w początkach listopada 1914 r.

Następnie harcerze miejscowej drużyny ZHP przedstawili program artystyczny. Czytane wiersze poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, przeplatane były legionowymi piosenkami. Szczególne podziękowania należą się tej młodzieży, która pod opieką drużynowych Ingi i Jana Świderskich, Marka Lachowskiego i Jerzego Wójcika uczestniczy we wszystkich uroczystościach patriotycznych na terenie gminy. Później odbył się koncert w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bodzentyna.

Podczas uroczystości złożono również kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego ze swoimi żołnierzami w Bodzentynie 30 i 31 października 1914 r., kiedy załamała się ofensywa państw centralnych na Dęblin i Warszawę.

W uroczystości uczestniczyli radni, dyrektorzy szkół, mieszkańcy. Był to niezwykle ważny dzień dla Bodzentyna, dzień pamięci o człowieku, który w sierpniu 1914 r. wyruszając z krakowskich Oleandrów rozpoczął walkę z Rosją.

Marszałek Józef Piłsudski to postać szczególnie zasłużona dla Państwa Polskiego i odzyskania niepodległości po latach zaborów w 1918 r. Odnowienie Honorowego Obywatelstwa to wyraz hołdu i szacunku dla Józefa Piłsudskiego, a zarazem zaszczyt dla mieszkańców Bodzentyna i regionu świętokrzyskiego.

Elżbieta Firlet

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL