II wojna światowa

20.12.2018

„Doktor Faustus”

autor: Thomas Mann
„Doktor Faustus” „Doktor Faustus”

„Tej powieści wyczekiwano z utęsknieniem. Zasadnym. Wszak przynieść miała ona odpowiedź na pytanie: +Dlaczego?+. Dlaczego naród niemiecki dał się +uwieść+ Hitlerowi i ideologii nazizmu? Dlaczego naród +poetów i myślicieli+ stał się na lat dwanaście ojczyzną +sędziów i katów” – czytamy we wstępie.

Pierwsze wydanie dzieła „Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde” ukazało się w ramach zbiorowej edycji w 1947 roku. Wkrótce pojawiły się kolejne wydania po ingerencjach autora oraz jego córki, Eriki. 

Ostatnie, perfekcyjne pod względem edytorskim, wydanie powieści pochodzi z 2007 roku. Stanowi ono zwieńczenie wieloletnich debat, wręcz nawet sporów, wokół ostatecznego kształtu dzieła. 

W serii „Biblioteki Narodowej” ukazał się „Doktor Faustus” w przekładzie Marii Kureckiej i Witolda Wirpszy, w opracowaniu Izabeli Sellmer i Huberta Orłowskiego. 
Jak czytamy w nocie edytorskiej, „kwestia opowiedzenia się po stronie tego czy innego wydania w języku niemieckim nie ma praktycznego znaczenia dla edycji +Doktora Faustusa+ w serii +Biblioteka Narodowa+. Wszak dysponujemy dziś tylko jednym tłumaczeniem: przekładem niepowtarzalnym, dziełem zrealizowanym przez pisarza, poetę i myśliciela Witolda Wirpszę oraz jego żonę – Marię Kurecką, znakomitą tłumaczkę i eseistkę”.  

W Polsce praca Manna ukazywała się kilkakrotnie: w oficynie „Czytelnik” (1960, 1962), Wydawnictwie Dolnośląskim, Świecie Książki oraz Muzie. Obecne wydanie zostało oparte na drugim wydaniu czytelnikowskim, ale zawiera także naniesione nieliczne ingerencje z późniejszych wersji. 

„Doktor Faustus. Żywot niemieckiego kompozytora Adriana Leverküna, opowiedziany przez jego przyjaciela” Thomasa Manna ukazał się nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w serii „Biblioteka Narodowa”.

akr/ 
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL