Kościół katolicki w PRL

08.01.2018

"Franciszek od Brata Alberta"

autor: Tadeusz Isakowicz-Zaleski
"Franciszek od Brata Alberta" "Franciszek od Brata Alberta"

"Franciszek od Brata Alberta" – pod takim tytułem ukazała się książka o kard. Franciszku Macharskim, której autorem jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta. Publikację zaprezentowano w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Krakowie.

Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony będzie na budowę kolejnego schroniska dla osób niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

"Niniejsza publikacja nie jest biografią śp. ks. kard. Franciszka Macharskiego, a jedynie jej zarysem" – zaznaczył we wstępie ks. Isakowicz-Zaleski. Jak poinformował, powstała ona w oparciu o wspomnienia licznej grupy osób. "Na plan pierwszy ze zrozumiałych względów wybijają się opisy relacji Kardynała z Fundacją im. Brata Alberta w Radwanowicach i jej licznymi filiami. Zmarły metropolita krakowski był bowiem niekwestionowanym +ojcem chrzestnym+ tego dzieła" – podkreślił ks. Isakowicz-Zaleski.

Jak podał, część wspomnień ukazuje również związki kardynała z innymi organizacjami i środowiskami dobroczynnymi. "Troska o ubogich, chorych i niepełnosprawnych stanowiła bowiem główną dominantę posługi duszpasterskiej kard. Macharskiego. W tym zakresie był niewątpliwie duchowym synem i naśladowcą św. Brata Alberta" – stwierdza autor we wstępie.

W publikacji wykorzystano także dokumenty z archiwów prywatnych i kościelnych, wspomnienia samego kardynała i jego współpracowników, a także liczne anegdoty i opisy zabawnych sytuacji. "Kardynał był bowiem człowiekiem o dużym poczuciu humoru i dystansie do swojej osoby" – zaznaczył Isakowicz-Zaleski. W książce przytoczono m.in. powiedzenie kard. Macharskiego, który był bardzo szczupły, że na jego klepsydrze nie będzie napisane "zasnął w panu", ale – "zaschnął w Panu".

"W zeszłym roku obchodziliśmy 30. rocznicę powstania Fundacji im. Brata Alberta i 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta i pierwszy pomysł był taki, by pokazać postać ks. kardynała, który towarzyszył naszej fundacji od samego początku, w biuletynie wewnętrznym dla wszystkich 33 naszych jednostek w całym kraju" – powiedział o genezie powstania książki ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Celem publikacji było m.in. pokazanie, że kard. Macharski "był postacią nietuzinkową i że to, co czynił w zakresie działalności charytatywnej, wynikało z wartości wyniesionych z domu rodzinnego". "Choć pochodził z bogatego domu, to jednak miał zaszczepione przez rodziców to zaangażowanie w sprawy charytatywne. I później na różnych etapach swojego życia realizował się w działaniu" – mówił ks. Isakowicz-Zaleski.

Jak wyjaśnił, pomysł bardzo szybko rozrósł się do formy biografii, ponieważ różne osoby zaczęły dostarczać swoje zdjęcia i wspomnienia. "To co uderza we wspomnieniach, to przede wszystkim podkreślenie jego +normalności+ i +ludzkiego charakteru+ działań kardynała, co zostało pokazane także w anegdotach" – zaznaczył.

"Wtedy uznałem, że trzeba to jeszcze poszerzyć o rys biograficzny, ukazujący pochodzącego z dobrego domu Franciszka Macharskiego jako ucznia tajnego nauczania, kleryka, profesora i rektora Wyższego Seminarium Duchownego, metropolitę krakowskiego i emeryta" – powiedział ks. Isakowicz-Zaleski.

Jak podkreślił, "książka nie omija trudnych tematów, bo były takie sprawy za sprawowania jego rządów w diecezji, choćby stan wojenny, Solidarność, lustracja, spór o klasztor sióstr karmelitanek w Oświęcimiu i inne". Wyraził także przekonanie, że książka okaże się ciekawa i będzie stanowiła przyczynek do prawdziwej naukowej biografii kard. Macharskiego, która kiedyś powstanie.

Książka "Franciszek od Brata Alberta" została wydana przez powołaną do prowadzenia działalności gospodarczej Fundację Przyjaciół Fundacji św. Brata Alberta w Radwanowicach.

Kardynał Franciszek Macharski (ur. 20 maja 1927, zm. 2 sierpnia 2016) był metropolitą krakowskim w latach 1979-2005. Jego poprzednikiem i wielkim przyjacielem był Karol Wojtyła. Sakrę biskupią ks. Macharski otrzymał z rąk Jana Pawła II w styczniu 1979 r.; a w czerwcu tego samego roku - godność kardynalską. (PAP)

autor: Anna Pasek

hp/ malk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL