Kultura i sztuka po 1989 roku

02.04.2019

J. Sellin: w 2018 roku NCK na przedsięwzięcia kulturalne wydało 50 mln zł

Jarosław Sellin. Fot. PAP/L. Szymański Jarosław Sellin. Fot. PAP/L. Szymański

Narodowe Centrum Kultury jest jedną z najważniejszych państwowych instytucji kultury; w ubiegłym roku na przedsięwzięcia kulturalne NCK wydało blisko 50 mln zł - powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiono sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Kultury. Podsumowanie działań NCK w 2018 roku i plany na rok 2019 przedstawili wiceminister kultury Jarosław Sellin i dyrektor NCK prof. Rafał Wiśniewski.

Sellin podkreślił, że "NCK jest jedną z najważniejszych państwowych instytucji kultury, stworzonych i nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego". "Statutowym obowiązkiem NCK jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce na bardzo wielu obszarach" - dodał.

"Działania NCK obejmują po pierwsze działania z zakresu edukacji kulturalnej i zwiększania zainteresowania kulturą i sztuką. Po drugie, działania na rzecz rozwoju i profesjonalizacji sektora kultury oraz podnoszenia kwalifikacji kard zajmujących się działalnością kulturalną. Po trzecie, promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Po czwarte, działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej. Po piąte, działania na rzecz wsparcia i promocji działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych. Po szóste, prace badawcze w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego" - wymienił wiceminister kultury.

Jak zaznaczył, jednym z najważniejszych elementów działalności NCK jest tworzenie programów stypendialnych wspierających działalność kulturalną. Według przytoczonych danych, w 2018 roku udzielono 151 świadczeń stypendialnych, a na ich realizację przeznaczono ponad 6 milionów złotych.

Według sprawozdania, w 2018 roku NCK zorganizowało prawie 800 przedsięwzięć kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, spektakle teatralne, wystawy, gale, widowiska, kampanie społeczne. Liczbę odbiorców tych wydarzeń szacuje się na 19 i pół miliona, a ich łączny budżet wyniósł ponad 14 mln złotych.

Wśród najciekawszych przedsięwzięć zrealizowanych w zeszłym roku przez NCK Sellin wymienił m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE, festiwal Wschód Kultury, kampanie "Pamiętam Katyń 1940" i "Ojczysty - dodaj do ulubionych", działalność wystawienniczą, widowiska i imprezy plenerowe (Narodowe Czytanie, Dni Grunwaldu) oraz imprezy rocznicowe.

Wiceminister kultury poinformował, że w ubiegłym roku NCK zorganizowało ogółem 964 przedsięwzięcia kulturalne, w których uczestniczyło prawie 20 milionów odbiorców. Budżet NCK na wszystkie działania merytoryczne miał wynieść blisko 50 milionów złotych.

"Misją NCK jest, aby wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnować przeszłość. Koncentrujemy się na dwóch elementach. Pierwszym jest kreowanie działań o charakterze kulturotwórczym, więziotwórczym, mającym charakter sieciowania. Drugim elementem jest upowszechnienie, akcentowanie dziedzictwa w nowoczesnej formie" - powiedział podczas posiedzenia Rafał Wiśniewski.

Dyrektor NCK podkreślił wagę takich przedsięwzięć jak Narodowe Czytanie i narodowe śpiewanie hymnu, w którym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych. Jak wspomniał, Centrum włącza się w kampanię przeciwko pisaniu na fladze państwowej podczas imprez sportowych, promuje również takie inicjatywy jak "Gry niepodległościowe" oraz tworzenie murali we współpracy artystów z nauczycielami i uczniami szkół. Dodał, że szczególne znaczenie dla NCK mają działania o charakterze lokalnym, m.in. wspieranie finansowe i edukacyjne domów kultury.

Wiśniewski poinformował również, że w styczniu został powołany przez ministra kultury na pełnomocnika do spraw organizowania wydarzeń o charakterze kulturalnym związanych z 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Szczegółowy program obchodów rocznicowych zostanie przedstawiony podczas konferencji prasowej 11 kwietnia. (PAP)

autorka: Malwina Wapińska

mwp/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL