Kultura i sztuka po 1989 roku

11.06.2017 aktualizacja 12.06.2017

MKiDN uruchamia nowy portal Polonika

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchamia nowy portal - Polonika. Jego prezentacja odbędzie się w poniedziałek podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego.

Baza danych uruchamianego portalu Polonika jest próbą całościowego ujęcia tematu poloników artystycznych zachowanych na terenach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczypospolitej. Dostępna online baza danych obejmować będzie obiekty powstałe do czasów współczesnych - powiedziała PAP Dorota Janiszewska-Jakubiak, zastępca dyrektora w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych.

Celem projektu Polonika jest prezentacja dzieł zaprojektowanych i wykonanych przez artystów polskich, ale nie tylko. Twórcy portalu Polonika pragną również przybliżyć odbiorcom prace, których autorami byli artyści innych narodowości, pracujący na zlecenie polskich fundatorów, zarówno osób prywatnych jak i instytucji. Chodzi o dzieła związane z Polską, jej historią i kulturą oraz Polakami, którzy w szczególny sposób zapisali się w dziejach nie tylko Europy, ale także w historii światowej.

Poszczególne wpisy, opracowywane lub konsultowane przez specjalistów, stanowić mają pomoc dla badaczy, służb dyplomatycznych, mają służyć polskiej emigracji i jej organizacjom oraz turystom odwiedzającym różne zakątki świata. "Liczymy na to, że portal Polonika przyczyni się do ujawnienia nieznanych dotąd obiektów i udokumentuje znane już przykłady współpracy i współistnienia kulturalnego w różnych częściach świata” - podkreśliła Dorota Janiszewska-Jakubiak.

Twórcy portalu zapraszają do włączenia się w tworzenie bazy portalu Polonika i - jak zaznaczają - celowo uruchamiają stronę przed wakacjami, aby umożliwić zainteresowanym zgłaszanie nowych obiektów.

"Zachęcamy również do zasięgania informacji na temat finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów dotyczących ochrony i konserwacji pozostających poza krajem cennych zabytków związanych z historią Rzeczpospolitej zamieszczanych na stronie portalu dzieje.pl. +Ochrona Dziedzictwa Kultury Polskiej za Granicą+ - powiedziała dyr. Janiszewska-Jakubiak. - Jest to moduł, który prezentuje materiały powstające we współpracy portalu dzieje.pl (prowadzonego przez PAP i Muzeum Historii Polski - przyp.PAP) z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN" - dodała.

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od wielu lat gromadzi informacje dotyczące zabytków związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą. Pracownicy departamentu oraz współpracujący z ministerstwem eksperci – historycy i historycy sztuki, archiwiści, bibliotekoznawcy, konserwatorzy zabytków, przeprowadzają kwerendy oraz dokumentują obiekty architektury sakralnej i świeckiej, zabytki ruchome oraz cmentarze i groby polskie, a także polonika w zagranicznych kolekcjach publicznych i prywatnych. Nierzadko są to jedyne naukowe opracowania dotyczące tych zabytków i pamiątek historycznych.

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych wydaje również książki w serii „Poza Krajem”, a także finansuje publikację wyników prac dokumentacyjnych np. w Materiałach do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, których wydawcą jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Wsparcie finansowe ministerstwa ułatwia organizację międzynarodowych sesji i konferencji naukowych, stanowiących jedno z głównych źródeł wymiany informacji na temat stanu badań, jak również formę integracji środowisk badawczych Europy Środkowej i Wschodniej. Taką publikacją jest np. dokumentacja odbywającego się, co trzy lata Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. (PAP)

abe/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL