Kultura i sztuka po 1989 roku

22.03.2019

Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Rozmaitości

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości. Pełniącą obowiązki dyrektora jest obecnie Natalia Dzieduszycka. Grzegorz Jarzyna pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. artystycznych. Konkurs ma być rozstrzygnięty 31 maja.

Poprzednim dyrektorem naczelnym warszawskiego Teatru Rozmaitości był Wojciech Gorczyca. Został zwolniony ze stanowiska 1 października 2017 roku. Obecnie funkcję dyrektora w obszarze organizacyjno-finansowym pełni Natalia Dzieduszycka, która dołączyła do zespołu TR Warszawa we wrześniu 2017 roku. Grzegorz Jarzyna jest zastępcą dyrektora ds. artystycznych.

Jak podaje w komunikacie Urząd Miasta Warszawy, kandydaci na stanowisko dyrektora oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Teatru Rozmaitości.

"M.st. Warszawa, oczekuje, że przedstawiona przez kandydatów autorska koncepcja programowa i organizacyjna Teatru będzie odwoływać się do statutu Teatru. Zgodnie z tym założeniem Teatr Rozmaitości będzie propagował nowe formy ekspresji artystycznej przy zastosowaniu innowacyjnych metod pracy aktorskiej, reżyserskiej i dramaturgicznej oraz stwarzał warunki dla działań twórcom z różnych dziedzin sztuki i wspierał rozwój młodych generacji artystów. Będzie miejscem kulturotwórczym, włączającym nowe kręgi uczestników kultury, budującym z nimi trwałe relacje, w krajowym i międzynarodowym obiegu sztuki” - poinformowano.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać do stołecznego Biura Kultury do 30 kwietnia br. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 maja 2019r. (PAP)

autor: Wojciech Przylipiak

wbp/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL