Kultura i sztuka w okresie międzywojennym

13.02.2020

Sejm uczcił Mieczysława Grydzewskiego w 50. rocznicę jego śmierci

Mieczysław Grydzewski. Źródło: Wikimedia Commons Mieczysław Grydzewski. Źródło: Wikimedia Commons

W 50. rocznicę śmierci Mieczysława Grydzewskiego Sejm RP oddaje cześć jego pamięci i dziełu – głosi przyjęta w czwartek przez aklamację uchwała upamiętniająca wydawcę, krytyka literackiego, redaktora „Wiadomości Literackich”.

CZYTAJ TAKŻE

Jak przypomina uchwała, od 1920 roku Mieczysław Grydzewski wydawał miesięcznik "Skamander", wokół którego skupiła się grupa młodych poetów, kojarzona dzisiaj z tytułem tego pisma. W 1924 roku rozpoczął wydawanie "Wiadomości Literackich" - jednego z najważniejszych czasopism Polski międzywojennej - które przetrwały w różnych wcieleniach, niemal 60 lat.

"Ostatni przedwojenny numer +Wiadomości Literackich+ ukazał się z datą 3 września 1939 roku. Mieczysław Grydzewski opuścił Polskę i udał się na emigrację, z której nigdy nie wrócił. Wróciły jednak +Wiadomości...+ pod jego redakcją: najpierw w Paryżu jako +Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie+, a później w Londynie, jako +Wiadomości+. Przez kilkadziesiąt lat +Wiadomości+ redagowane na uchodźstwie przez Grydzewskiego, następnie przez Michała Chmielowca i aż do wiosny 1981 roku przez Stefanię Kossowską, były najważniejszym ośrodkiem integrującym polskich emigracyjnych poetów i pisarzy. Mieczysław Grydzewski i skupione wokół niego środowisko +Wiadomości+ pozostaje symbolem nieprzejednanej postawy wobec Rosji Sowieckiej i komunistycznych władz oraz niezłomnego przywiązania do idei niepodległości Polski" - napisano w uchwale.

CZYTAJ TAKŻE

"Życie i dzieło Mieczysława Grydzewskiego przypominają o tym, o czym wciąż zbyt łatwo zapominamy: że życie twórcze i duchowe społeczeństwa nie opiera się wyłącznie na indywidualnym wysiłku jednostek. Literatura powstaje w procesie pracy zbiorowej: od redaktorki, tłumacza, księgowej po drukarza. Nie ma literatury bez życia literackiego i nie ma kultury bez instytucji kultury, które muszą być dla twórców oparciem" - dodali autorzy uchwały.

Mieczysław Grydzewski zmarł 9 stycznia 1970 roku. "Wiadomości" wydawane były jeszcze przez 11 lat po jego śmierci. Ostatni numer ukazał się w 1981 roku. (PAP)

aszw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL