Kultura i sztuka po 1989 roku

23.11.2018

Senat poparł nowelę znoszącą przeszkody w dostępie niewidomych do utworów drukowanych

Zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do utworów drukowanych przewiduje nowela ustawy o prawach autorskich, którą w piątek poparł Senat.

Za poparciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 80 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, jak przypomniał podczas piątkowego posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu wiceminister kultury Paweł Lewandowski, chodzi o ułatwienia w licencjonowaniu dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowelizacja formułuje zasady wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 września 2017 r. Celem dyrektywy, jak przypomniał Lewandowski, jest "zwiększenie dostępności utworów, takich jak książki, czasopisma, gazety, magazyny i inne teksty pisane, dla osób niewidomych oraz osób z innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi normalne czytanie, i wprowadzenie w tym zakresie jednolitego obowiązkowego wyjątku do praw autorskich i praw pokrewnych, ułatwiającego wykonywanie kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym i transgraniczną wymianę takich formatów".

"Łatwiejsza ma być transgraniczna wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych prawem pokrewnym w odpowiednich dla nich formatach (chodzi np. o druk alfabetem Braille'a, duży druk, książki elektroniczne i książki mówione ze specjalną nawigacją, audiodeskrypcję i transmisje radiowe)" - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu po tym, jak Rada Ministrów wcześniej przyjęła projekt ustawy.

"Respektowanie tych zasad zapewni wdrożenie dyrektywy 2017/1564, której celem jest dostosowanie prawa unijnego do zobowiązań wynikających z +Traktatu z Marrakeszu+, zakładającego ułatwienie dostępu do druku oraz transgranicznej wymiany książek i innych materiałów drukowanych w formatach umożliwiających dostęp do nich osobom niepełnosprawnym na całym świecie. Traktat zobowiązuje też do określenia wyjątków i ograniczeń w odniesieniu do praw autorskich i praw pokrewnych na potrzeby osób z wymienionymi dysfunkcjami w celu zapewnienia transgranicznej wymiany kopii książek w specjalnych formatach między państwami będącymi jego stronami" - dodano w komunikacie.

Dzięki zmianom w prawie wszyscy beneficjenci i organizacje o charakterze niezarobkowym (zajmujące się zaspokajaniem potrzeb osób ze wskazanymi dysfunkcjami) będą mogły powoływać się na obowiązkowy i zharmonizowany wyjątek w prawie autorskim i prawach pokrewnych w obrębie UE. "Ułatwi to transgraniczną wymianę kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp do nich osobom niepełnosprawnym. W praktyce chodzi o zwiększenie dostępności np. książek, czasopism, gazet, magazynów, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, także wydanych w formie dźwiękowej" - oceniono.

Nowela, która trafi teraz do podpisu przez prezydenta, ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.(PAP)

autorka: Martyna Olasz

oma/ mwp/ wus/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL