Kultura i sztuka po 1989 roku

13.04.2016 aktualizacja 19.07.2016

Wiceminister Sellin: polityka kulturalna wymaga trwałości instytucji

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Fot. PAP/J. Turczyk Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Fot. PAP/J. Turczyk

Polityka kulturalna wymaga trwałości instytucji - podkreślił na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji kultury wiceminister kultury Jarosław Sellin. Wyraził chęć współpracy ze środowiskiem muzealnym, które zwraca uwagę na potrzebę podwyżek pensji pracowników.

Jak podkreślił podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, przedstawiając raport dotyczący stanu polskich muzeów, w ostatnich latach da się zaobserwować wzrost zainteresowania polskimi muzeami.

"Stały wzrost frekwencji w muzeach jest zauważalny, osiąga prawie 30 milionów odwiedzających w ciągu roku" - zauważył.

"Obserwowany jest także stały wzrost liczby muzeów, co nie oznacza, że nasycenie muzeami w Polsce jest porównywalne z krajami Unii Europejskiej, w tym krajami sąsiedzkimi (...) W obszarze zainteresowania ministra kultury są muzea narodowe, jest ich 22" - zaznaczył.

Dodał także, że resort kultury przejął współodpowiedzialność za niektóre muzea, należące do samorządów, których jest obecnie 16, w tym m.in. Muzeum Żołnierzy Wyklętych, a także Muzeum im. Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

"Chcielibyśmy otworzyć parę nowych instytucji, bądź takich które już istnieją, ale nie posiadają jeszcze gmachu, które będą istotne dla polskiej polityki kulturalnej i polityki pamięci. Najbardziej priorytetowe w tym obszarze muzeum, który chcemy otworzyć w 2018 r. jest Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Chcemy, by w listopadzie budynek stał, a w nim powstała już zasadnicza część wystawy" - podkreślił wiceminister kultury Jarosław Sellin.

"Najwięcej muzeów należy do jednostek samorządu terytorialnego, jest ich 314" - przypomniał. "Mamy też 164 muzea założone przez osoby fizyczne, 11 kościelnych w tym 8 prowadzone przez kościół rzymskokatolicki" - dodał Sellin. "Mamy w Polsce 643 muzea, z tym, że GUS uwzględnia także oddziały tych muzeów; jest ich więc w sumie 850. W muzeach zatrudnionych jest ponad 14 tys. osób, a ich zbiory obejmują ponad 16 mln. jednostek inwentarzowych" - wyliczył.

Podkreślił również, że ministerstwo chce, by w roku 2018 - w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości - realizowany był wieloletni program rządowy "Niepodległa 2018".

"Chcielibyśmy otworzyć parę nowych instytucji, bądź takich które już istnieją, ale nie posiadają jeszcze gmachu, które będą istotne dla polskiej polityki kulturalnej i polityki pamięci. Najbardziej priorytetowe w tym obszarze muzeum, który chcemy otworzyć w 2018 r. jest Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Chcemy, by w listopadzie budynek stał, a w nim powstała już zasadnicza część wystawy" - podkreślił.

Jak zaznaczył, resort stara się, by w 2018 r. otwarte zostało także Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przypomniał, że powołane zostały także nowe muzea o charakterze historycznym: m.in. Muzeum Piaśnickie w Wejherowie czy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. w Gdańsku.

W posiedzeniu komisji udział wzięli także przedstawiciele muzeów narodowych. Podkreślali oni, że wśród największych problemów, z jakimi zmierzyć się muszą te instytucje kultury są niskie pensje muzealników, brak odpowiedniej infrastruktury - np. magazynów - i wystarczających środków, by systematycznie powiększać zbiory zarówno sztuki dawnej jak współczesnej. Oceniono także, że konieczna jest rządowa pomoc ws. nominacji na stanowiska dyrektorskie placówek kultury, zwłaszcza muzeów samorządowych oraz otoczenie opieką niewielkich ośrodków muzealnych.

Sellin wyraził chęć współpracy ze środowiskiem muzealnym. "Miesiąc temu poprosiłem pana prof. Piotra Majewskiego, dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów aby wszystkie postulaty, które są zgłaszane do zmiany ustawy o muzeach docierały do niego. Powołał grono ekspertów, które będzie opracowywało projekt zmiany przepisów w ustawie" - powiedział, dodając że odbyły się spotkania z komitetem pracowników muzeów i innych instytucji kultury w trakcie których przedstawione zostały najważniejsze postulaty muzealników. Zapowiedział także kolejne tego typu spotkania.

"Dobra polityka kulturalna musi być budowana w oparciu o trwałe instytucje. To tam wytwarza się plan działań, dorobek naukowy, plan edukacyjny. Wszystko to wpływa na dialog społeczny, przemiany świadomości społecznej, na wyższe kwalifikacje świadomościowe ogółu społeczeństwa. Dbałość o trwałość istniejących instytucji i powoływanie nowych placówek jest ważne i to chcemy czynić" - podkreślił wiceminister kultury.

"Ministerstwo nie umyło rąk od muzeów samorządowych - są programy ministra im dedykowane, są szkolenia dla pracowników muzeów samorządowych (...) jest - może niedoskonała - pomoc w wyborze władz, nominowaniu członków rad tych muzeów. Od ministerstwa zależy też łączenie czy likwidacja jakiegoś muzeum. Można dyskutować czy ten poziom odpowiedzialności powinien być większy" - przyznał. (PAP)

pj/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL