Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

25.08.2016 aktualizacja 24.11.2016

Holszany - kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i klasztor franciszkanów

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Holszanach - ołtarz główny po konserwacji. Fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Holszanach - ołtarz główny po konserwacji. Fot. Dorota Janiszewska-Jakubiak

Kościół św. Jana Chrzciciela i klasztor Franciszkanów w Holszanach wzniesiono w pierwszej poł. XVII w. Klasztor został ufundowany przez podkanclerzego litewskiego Pawła Stefana Sapiehę. Razem z kościołem zbudowany został w 1618 r. w sąsiedztwie zamku Sapiehów. W 1774 r. świątynię przebudowano. Klasztor franciszkanów działał do kasaty w 1832 r.; kościół pozostał czynny jako parafialny. Zamknięty został przez władze sowieckie po II wojnie światowej. Świątynia znowu jest czynna. 2 sierpnia 1990 r. wrócili tu franciszkanie konwentualni.

Cennym zabytkiem zachowanym w kościele jest iluzjonistyczne malarstwo w ołtarzu głównym. Autorem ołtarza, namalowanego przed 1797 r., był Kazimierz Antoszewski. Prace konserwatorskie malowidła ołtarzowego, sfinansowane zostały w latach 2006-2008 ze środków Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, na wniosek Muzeum Narodowego w Warszawie. Zespołem polskich konserwatorów kierowała dr Ewa Święcka.

Źródło: MKiDN

abe/mjs

Dalia Klajumienė, Ewa Święcka "The wall painting in the Franciscan Church of St. John the Baptist in Holszany: history and conservation works"

Po rusztowaniu na ratunek sztuce

Holszany

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL