Zbrodnia wołyńska

30.08.2016

Dmytro Klaczkiwski (1911-1945)

Dmytro Klaczkiwski. Fot. Wikimedia Common Dmytro Klaczkiwski. Fot. Wikimedia Common

Dmytro Klaczkiwski, ps. Kłym Sawur, Ochrim, Biłasz, urodził się 4 listopada 1911 roku w Zbarażu. Pochodził z chłopskiej rodziny. Skończył prawo na Uniwersytecie Lwowskim.

W 1938 został członkiem zarządu ukraińskiego towarzystwa sportowego „Sokił”. W latach 1939-1940 był przewodniczącym Junactwa OUN w Stanisławowie.

Po zajęciu przez ZSRS wschodnich ziem polskich został aresztowany przez NKWD, a następnie sądzony w tzw. procesie 59. Skazano go na karę śmierci, którą potem zamieniono na 10 lat więzienia.

Po agresji Niemiec na ZSRS w 1941 roku Klaczkiwskiemu udało się uciec z więzienia. Został przewodniczącym OUN we Lwowie.

W 1943 roku zaczął współtworzyć ukraińskie odziały partyzanckie. W marcu-kwietniu tego roku Klaczkiwski, wraz z Wasylem Iwachiwem (aż do jego śmierci) kierował działaniami zbrojnymi przeciwko Niemcom na Wołyniu.

W maju 1943 r. oskarżył Polaków o zaostrzanie stosunków narodowościowych na Wołyniu i o współpracę z Niemcami. Był autorem antypolskiej odezwy do Ukraińców.

W czerwcu 1943 r. wydał dyrektywę UPA-Północ (”Piwnicz”), dotyczącą akcji wymordowania polskiej ludności męskiej do 16 do 60 lat.

W maju 1944 roku został majorem. Był inicjatorem powstania Rewolucyjnej Organizacji Narodowo-Wyzwoleńczej. Organizacja ta miała na celu zastąpić OUN i współpracować z przedstawicielami innych narodów walczącymi o wolność.

Jesienią 1944 roku Klaczkiwski zrezygnował z udziału w organizacji tłumacząc, że utrata znanej nazwy jaką był OUN może spowodować spadek poparcia wśród społeczeństwa.

Zginął 12 lutego 1945 roku w walce z grupą operacyjną NKWD.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL