Wojna polsko-bolszewicka

27.07.2010 aktualizacja 31.07.2016

Lew Kamieniew (1883-1936)

Kamieniew Lew. Fot. Wikipedia Kamieniew Lew. Fot. Wikipedia

Lew Kamieniew (wł. Rosenfeld) urodził się 18 lipca 1883 r. Jego ojciec był maszynistą kolejowym.

W 1900 r. Kamieniew ożenił się z siostrą Lwa Trockiego.

Od 1901 r. był członkiem Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR).

W 1902 r. został usunięty ze studiów prawniczych, aresztowany i zesłany do Tbilisi.
Z Tbilisi Kamieniew przedostał się do Paryża, gdzie poznał Lenina, z którym wyjechał do Szwajcarii.

Do Rosji powrócił podczas rewolucji 1905 r., następnie ponownie emigrował do Szwajcarii.

Po kolejnym przyjeździe do Rosji został aresztowany i zesłany w 1914 r. na Syberię.

Z zesłania powrócił po wybuchu rewolucji lutowej w 1917 r. Zwolenniki wspólnego rządu wszystkich socjalistów, przeciwnik październikowego powstania zbrojnego.

Przewodniczący Rady Moskiewskiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, członek Biura politycznego od 1919 r.

Od 1923 r. zastępca przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych.

Podczas walki o władzę po Leninie sprzymierzył się ze Stalinem i Zinowiewem przeciw Trockiemu.

W 1926 r. Stalin odsunął go od najważniejszych stanowisk. Usuwany z partii w latach 1927-1928 i 1932-1933.

Aresztowany 16 grudnia 1934 r. Na podstawie fałszywych dowodów skazany na 5 lat więzienia, potem na 10 lat za rzekomą próbę zamachu na Stalina.

W 1936 r. oskarżony o uczestnictwo w trockistowsko-zinowiewowskim spisku skazany na śmierć. Wyrok wykonano 25 sierpnia 1936 r. (PAP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL