PRL

01.06.2009 aktualizacja 13.09.2017

Władysław Baka

Władysław Baka Władysław Baka

Urodził się 24 marca 1936 r. w rodzinie robotniczej.

W 1958 r. ukończył Wydział Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1966 r. uzyskał tytuł doktora, w 1971 r. zrobił habilitację, od 1977 roku jest profesorem nadzwyczajnym UW, a w 1989 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Od 1975 r. członek Komitetu Ekonomicznego PAN, do 1981 r. był członkiem Prezydium PAN.

Do PZPR wstąpił w 1955 r. W latach  1973–1981 pełnił  kolejno funkcję zastępcy kierownika: Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Planowania i Analiz Gospodarczych oraz Wydziału Handlu i Finansów Komitetu Centralnego PZPR.

W lipcu 1981 r. objął stanowisko pełnomocnika rządu do spraw reformy gospodarczej w randze ministra – członka Rady Ministrów i członka Prezydium Rządu. Pozostawał w rządzie do listopada 1985  r., kiedy premierem został Zbigniew Messner.

Następnie od 1985 roku przez trzy lata był prezesem Narodowego Banku Polskiego.

W czerwcu 1988 r. został członkiem KC, członkiem Biura Politycznego i sekretarzem KC.
W lipcu tego samego roku zajął stanowisko przewodniczącego Komisji Polityki Ekonomicznej, Reformy Gospodarczej i Samorządu Pracowniczego KC.

W trakcie obrad Okrągłego Stołu współprzewodniczył z prof. Witoldem Trzeciakowskim zespołowi ds. gospodarki i polityki społecznej.

W czerwcu 1989 r. startując w wyborach z listy krajowej poniósł porażkę.

Następnie ponownie objął funkcję prezesa NBP, którą sprawował do stycznia 1991r.
Obecnie prof. Władysław Baka pracuje na Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1999 r. opublikował książkę „U źródeł wielkiej transformacji”. (PAP)

mjs

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL