Polska po 1989 roku

02.10.2017

25 mln zł z UE na rozbudowę Mauzoleum w Michniowie i modernizację Muzeum w Wiślicy

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Fot. PAP/P. Polak Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Fot. PAP/P. Polak

25 mln zł unijnego dofinansowania otrzymają kieleckie muzea: wsi kieleckiej i narodowe na realizację dwóch projektów - rozbudowę Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie i modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.

Projekty kieleckich placówek muzealnych znalazły się na liście podstawowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wśród 42 zadań, które zostaną dofinansowane w całym kraju z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zakłada stworzenie stałej wystawy prezentującej historię polskiej wsi podczas niemieckiej okupacji. „Ekspozycja zostanie podzielona na kilka segmentów, wśród których znajdzie się oczywiście pacyfikacja Michniowa. Pozostałe będą poświęcone współpracy polskiej wsi z ruchem oporu, ratowaniu ludności żydowskiej. Będziemy chcieli też pokazać to wszystko, co działo się na Kresach Wschodnich” – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Kielcach dyr. Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny.

Projekt zakłada także zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu. „Chcemy poddać konserwacji krzyże, które pochodzą z miejscowości objętych pacyfikacjami. Muszą one zostać odnowione. Chcemy w ten sposób upamiętnić 817 wsi, które zostały spacyfikowane” – dodał Masny.

Zakończenie prac przewidziano na połowę 2019 roku. Koszt inwestycji wyniesie blisko 15 mln zł, z czego 10 mln to fundusze unijne.

Drugi z projektów, tworzenia nowego oddziału kieleckiego Muzeum Narodowego w Wiślicy, zakłada przebudowę istniejącego pawilonu archeologicznego. „Pawilon stanowi dosyć duże niebezpieczeństwo i grozi katastrofą budowlaną. Musi zostać wyburzony, a w tym miejscu stanie nowoczesna bryła architektoniczna przykrywająca fundamenty kościoła św. Mikołaja. Pawilon archeologiczny, podziemia pod Bazyliką Mniejszą w Wiślicy oraz dzwonnica w ramach modernizacji zostaną połączone w jedną ścieżkę turystyczną” - podkreślił dyr. kieleckiego Muzeum Narodowego Robert Kotowski. Dodał, że projekt zakłada także kupno budynku, w którym mieścić się będzie nowa siedziba placówki.

„Prowadzimy rozmowy w sprawie kupna dawnego posterunku energetycznego. Tam mieściłaby się nasza część edukacyjna , konferencyjna i biurowa. To w miarę nowoczesny budynek, który nie wymaga dużych nakładów, aby go przystosować do naszych potrzeb” – zapewnił Kotowski.

Całkowity koszt modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wiślicy wyniesie ponad 18 mln zł, z czego 15 mln do środki unijne.

Dyr. Jacek Kowalczyk ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że na liście podstawowej MKiDN inwestycji, które zostaną dofinansowane ze środków unijnych, znalazły się także dwa inne świętokrzyskie projekty: konserwacja wnętrz Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, a także projekt Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.

Na liście rezerwowej znalazły się projekty przebudowy szkół muzycznych w Kielcach i Ostrowcu Św. (PAP)

autor: Janusz Majewski

maj/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL