Auschwitz

21.06.2016 aktualizacja 14.07.2016

Fundacja Auschwitz-Birkenau zgromadziła już 100 mln euro

Teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Fot. PAP/J. Bednarczyk Teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Fot. PAP/J. Bednarczyk

100 mln euro zgromadziła już na kontach Fundacja Auschwitz-Birkenau. Zyski od tego kapitału zabezpieczają finansowanie konserwacji obiektów zabytkowych w Muzeum Auschwitz – podały we wtorek służby prasowe placówki po spotkaniu rady Fundacji.

„Kapitał, którym zarządza Fundacja, dotychczas wsparło 36 państw oraz dziewięcioro darczyńców indywidualnych. W sumie deklaracje finansowe wynoszą ok. 112 mln z planowanych 120 mln euro. W 2015 r. Fundacja otrzymała łącznie niemal 30 mln euro od krajów i darczyńców indywidualnych. Obecnie kapitał Fundacji Auschwitz-Birkenau sięga 100 mln euro, czyli ponad 400 mln zł i jest jednym z największych w Polsce” – poinformował rzecznik Muzeum Bartosz Bartyzel.

Dyrektor Fundacji Anna Miszewska powiedziała, że w ub.r. do grona darczyńców dołączyły Włochy, które zadeklarowały 1 mln euro, a także Hiszpania - 100 tys. euro. Decyzję o podwyższeniu zapowiedzianych wcześniej kwot podjęły Turcja, Irlandia oraz Norwegia. „Należy dodać, że Niemcy, największy donator Fundacji, dokonały w 2015 r. ostatniej wpłaty. Łącznie przekazały w sumie 60 mln euro” – powiedziała.

Miszewska dodała, że w br. na prace konserwatorskie Fundacja przeznaczy ok. 8 mln zł. Główny nacisk położony jest na zabezpieczenie 45 baraków murowanych na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. W ub.r. na konserwacje przeznaczonych zostało 6,4 mln zł.

Wicedyrektor Muzeum Auschwitz Rafał Pióro przypomniał, że dzięki wsparciu Fundacji w 2016 r. został zakończony kilkuletni projekt badawczy, który skupiał się m.in. na opracowaniu metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji historycznych baraków w byłym Birkenau. „Udało się przykładowo opracować metodę prostowania zniekształconych ścian baraków murowanych, co pozwoli zachować ich autentyczność i poprawi statykę” – powiedział Pióro.

Wicedyrektor dodał, że jednym z najważniejszych obecnie realizowanych projektów jest konserwacja baraków murowanych 7 i 8 w dawnym obozie Birkenau. „Część wyposażenia, m.in. drewniane prycze i posadzki, zostały już oznaczone, bezpiecznie zdemontowane i przeniesione do pracowni konserwatorskich, by można było wykonać inne prace związane z konstrukcją baraków. Wstępnie zabezpieczono również warstwy malarskie i tynki. Wkrótce oba budynki zostaną przykryte specjalnymi namiotami, abyśmy byli w stanie bezpiecznie i w stabilnych warunkach zdemontować konstrukcję dachów i przystąpić do wzmacniania fundamentów i prostowania ścian” – powiedział Pióro.

Muzealnicy obecnie przygotowują się do konserwacji czterech kolejnych budynków murowanych w byłym obozie Birkenau. „Są to barak więźniarski, łaźnia, kuchnia i latryna. Opracowywana jest dokumentacja projektowa oraz programy prac konserwatorskich” – wyjaśnił Pióro.

Wśród rozpoczętych w ostatnim czasie projektów konserwatorskich finansowanych z pieniędzy Fundacji jest m.in. też konserwacja i zabezpieczenie ścian rozbieralni w ruinach komory gazowej i krematorium III na terenie Birkenau oraz konserwacja puszek po gazie Cyklon B, stosowanym przez Niemców do masowego uśmiercania ludzi.

Obóz Auschwitz powstał w 1940 r. KL Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów. W kompleksie Auschwitz istniała także sieć ponad 40 podobozów. Niemcy zgładzili w Auschwitz ponad 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. w na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum.

Auschwitz to jedyny były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. (PAP)

szf/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL