Kampania 1939

31.08.2009 aktualizacja 16.08.2016

Gen. Wacław Stachiewicz o końcowej fazy kampanii polskiej 1939 r.

czyta: Ksawery Jasieński

„Po dniu 17 września poszczególne armie i zgrupowania prowadziły na terenie kraju w dalszym ciągu walkę, bądź to przebijając się na południe ku granicy rumuńskiej i węgierskiej, bądź też walcząc na miejscu w otoczonych miejscowościach.

Granicę przekroczyły oddziały i formacje, które znajdowały się między Dniestrem a Stryjem oraz 10 brygada kawalerii zmotoryzowana płk dypl. Maczka.

Z innych jedynie drobnym grupom, względnie pojedynczym żołnierzom udało się przedostać do Rumunii lub na Węgry. Resztki lotnictwa dyspozycyjnego Naczelnego Wodza przeleciały, względnie przejechały (rzuty kołowe) granicę rumuńską w dniach 17 i 18 września.

Wojska gen. Sosnkowskiego walczyły pod Lwowem do dnia 20 września, gdzie zostały otoczone przez Niemców i bolszewików i ostatecznie rozbite. Lwów skapitulował wobec wojsk sowieckich 22 września.

- Wojska gen. Piskora (w tym dywizje gen. Szyllinga) walczyły w rejonie Tomaszowa Lubelskiego do dnia 21 września.

- Grupa gen. Dęba-Biernackiego (z armią gen. Przedrzymirskiego) stoczyła ostatnią bitwę pod Tomaszowem i Zamościem w dniu 25 września.

- Grupie kawalerii gen. Andersa udało się przebić na południe i dojść do rejonu Przemyśla, gdzie w dniu 27 września została rozbita przez sowieckie jednostki pancerne.

- Grupa operacyjna kawalerii gen. Abrahama z armii „Poznań” przebiła się w ciężkich walkach do Warszawy 19 września, a za nią resztki armii gen. Kutrzeby.

- Warszawa skapitulowała 28 września, Modlin 30 września.

- Grupa gen. Franciszka Kleeberga, która przebijała się z Polesia na Warszawę, stoczyła ostatnią bohaterską bitwę pod Kockiem w dniu 5 października. Była to ostatnia walka regularnego polskiego żołnierza w kampanii 1939 roku.

- Na Wybrzeżu walki toczyły się początkowo na przedpolu Gdyni i półwyspu Hel oraz oddzielnie na Westerplatte, która broniła się do 7 września.

- Następnie obrona została zacieśniona do samej Gdyni i półwyspu Hel.

- Ostatnie ośrodki oporu w Gdyni broniły się do dnia 19 września, Hel do dnia 2 października.

Okręty pozostawione do obrony wybrzeża zostały wszystkie zatopione, z wyjątkiem łodzi podwodnych, które przedostały się do Wielkiej Brytanii i Szkocji. Kontrtorpedowce odeszły do Wielkiej Brytanii w przeddzień wojny”.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL