XIX wiek

25.01.2013 aktualizacja 16.10.2016

Interaktywna mapa mogił powstańców styczniowych na portalu dzieje.pl

Źródło: PAP Źródło: PAP

W Polsce znajduje się ok. 540 mogił, w których spoczywa ponad 7,6 tys. powstańców styczniowych. Mapę miejsc pochówku uczestników najdłuższego zrywu niepodległościowego przeciw Rosji prezentuje portal historyczny www.dzieje.pl.

Na mapie przedstawiono miejsca pamięci poświęcone zrywowi narodowemu z lat 1863-1864 - mogiły pojedyncze i zbiorowe, w tym m.in. zespoły miejsc pochówków weteranów na cmentarzach parafialnych. Po wyborze konkretnej mogiły uczestnika (uczestników) powstania styczniowego, na mapie pojawia się informacja o formie jego upamiętnienia, a także podstawowe fakty przybliżające okoliczności jego śmierci.

Mapa mogił powstańczych

Źródło: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W informacji o mogile powstańczej znajdującej się w miejscowości Dobre w województwie kujawsko-pomorskim napisano: „Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym, w której spoczywa 32 powstańców z oddziału Ludwika Mierosławskiego poległych w boju pod Dobrem stoczonym 19 lutego 1863 r. Na mogile następujący tekst: 1863 II 19/ Poległym/ za/ wolność, całość/ niepodległość/ 1916”.

Na platformie Google maps znajdują się wskazówki dotyczące dojazdu do przedstawionych na mapie miejsc pamięci związanych z powstaniem styczniowym.

Według ustaleń Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pod koniec 2011 r. na terenie dzisiejszej Polski znajdowało się ok. 540 obiektów, w tym kilkanaście cmentarzy oraz setki mogił zbiorowych i pojedynczych.

Zdecydowana większość miejsc pamięci poświęconych uczestnikom walk w latach 1863-1864 znajduje się na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego (ponad 90 proc.). Najwięcej mogił powstańczych leży w sześciu województwach: mazowieckim - 127 i lubelskim - 98; następnie w łódzkim - 86, świętokrzyskim - 60 oraz podlaskim - 42 i wielkopolskim - 32.

Tylko niewielka część powstańczych miejsc pamięci znajduje się na dużych cmentarzach rzymskokatolickich, m.in. na warszawskich Powązkach, gdzie w honorowym miejscu kwatery powstańców styczniowych znajduje się grób gen. Edmunda Taczanowskiego. Większość mogił leży na cmentarzach wiejskich, w pobliżu leśnych duktów oraz dróg. (PAP)

wmk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL