II wojna światowa

05.05.2014 aktualizacja 14.07.2016

IPN zaprezentuje Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej

IPN zaprezentuje w czwartek Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. To nowa inicjatywa instytutu, której celem jest udzielanie informacji o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu do 1956 r.

Wiadomości o ofiarach represji niemieckich i sowieckich z lat 1939-1956 - jak poinformował w poniedziałek rzecznik IPN Andrzej Arseniuk - będzie można uzyskać w nowym centrum na podstawie zasobu archiwalnego instytutu.

"Do Instytutu Pamięci Narodowej zwracają się głównie osoby chcące udokumentować represje, dotykające ich bądź osoby z ich rodzin, a także szukające informacji o zaginionych bliskich oraz badacze zajmujący się problematyką II wojny światowej" - poinformował rzecznik IPN. Nowe Centrum - jak podkreślił Arseniuk - tworzone przez doświadczonych archiwistów IPN ma uprościć zasady udzielania wszystkim zainteresowanym wnioskowanych informacji.

W archiwach IPN zgromadzono prawie 90 kilometrów akt, które dokumentują zbrodnie popełnione na obywatelach polskich, informują o poniesionych ofiarach i wyrządzonych szkodach oraz ukazują fakty i okoliczności dotyczące losów narodu polskiego w latach 1939-1990. Znajdują się tu dokumenty dotyczące zbrodni popełnionych w latach II wojny światowej, w tym materiały organów represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, a także komunistycznego aparatu represji w Polsce, wytworzone od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Szczególną część archiwów stanowią kartoteki i inne pomoce ewidencyjne, w których zgromadzono informacje o kilku milionach polskich obywateli.

W zasobach IPN są również archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego, archiwa osobiste i kolekcje przekazane przez obywateli oraz dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie. Rzecznik IPN podkreślił, że archiwiści IPN prowadząc kwerendy nie ograniczają się wyłącznie do zasobów IPN, ale również wskazują inne polskie i zagraniczne archiwa, gdzie mogą znajdować się informacje o poszukiwanych osobach.

Prezentacja Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej odbędzie się w czwartek w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie. W prezentacji zapowiedzieli udział prezes IPN Łukasz Kamiński oraz dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN Rafał Leśkiewicz.

W czasie II wojny światowej Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych. Do dzisiaj rozmiar tych strat oraz zakres represji nie jest dokładnie znany. W 1946 r. jeden ze współtwórców państwa komunistycznego w Polsce - Jakub Berman, oszacował, że liczba ofiar II wojny światowej wynosi 6 mln 28 tys.

W 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej IPN przedstawił publikację, zgodnie z którą w latach 1939-1945 zginęło od 5,6 do 5,8 mln polskich obywateli, w tym prawie 3 mln Żydów, a także m.in.: Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, którzy byli obywatelami polskimi. (PAP)

nno/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL