20.10.2010 aktualizacja 12.08.2016

Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

20.10.2010. Warszawa (PAP) - Niepublikowane prace magisterskie i doktorskie poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku obronione w okresie od 1 października 2009 do 31 października 2010 roku mogą wziąć udział w IV edycji konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku.

Najlepszy Debiut HistorycznyIV edycja konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku im. Władysława Pobóg-Malinowskiego została ogłoszona przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w dwóch kategoriach: prac magisterskich i prac doktorskich.

Nadsyłane prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie - w kopię recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu.

Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) do 19 listopada pod adresem: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku". W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN.

Nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej i honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 tys. zł dla najlepszej pracy magisterskiej i 25 tys. zł dla najlepszej pracy doktorskiej. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii od jednego do trzech wyróżnień, nagrodą w tym przypadku jest publikacja części lub całości pracy. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN w składzie: prof. Tomasz Szarota, prof. Andrzej Paczkowski, prof. Andrzej Chojnowski, doc. Marek Kornat, prof. Włodzimierz Mędrzecki oraz prof. Antoni Dudek. Ogłoszenie wyników planowane jest do 17 stycznia 2011 roku.(PAP)

Na zdjęciu:  Laureaci konkursu Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2008 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, organizowanego przez IPN i Instytut Historii PAN. Od lewej: Kamil Drzymała, Andrzej Malik i Marcin Kruszyński. Warszawa, 27.01.2009. Fot. P. Kula - PAP.

akn/ abe/ jbr/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL