Polska po 1989 roku

15.10.2016

Obchody 90. urodzin abp. Szczepana Wesołego, opiekuna i wieloletniego duszpasterza Polonii

Abp Szczepan Wesoły. 2007 r. Fot. PAP/P. Kula Abp Szczepan Wesoły. 2007 r. Fot. PAP/P. Kula

Pochodzący z Katowic abp Szczepan Wesoły - opiekun i wieloletni duszpasterz Polonii na świecie - kończy w niedzielę 90 lat. W polskim kościele pod wezwaniem św. Stanisława w Rzymie zostanie w niedzielę odprawiona uroczysta msza w jego intencji.

O jubileuszu księdza, który poświęcił swoje kapłańskie życie opiece duszpasterskiej nad polską emigracją, przypomniała w sobotę katowicka Kuria Metropolitalna. W niedzielnej mszy w Rzymie, która ma być dziękczynieniem "za dar życia i służby Bogu, Kościołowi i ludziom" abp. Wesołego weźmie udział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Obchody 90-lecia urodzin abp. Wesołego, który jest również m.in. honorowym obywatelem Katowic, poprzedzą zaplanowaną na 20-23 października Dziękczynną Pielgrzymkę Narodową Polaków do Rzymu, w której weźmie udział ok. 150 osób z archidiecezji katowickiej. Będzie to dziękczynienie za Rok Miłosierdzia, wizytę papieża Franciszka w Polsce, Światowe Dni Młodzieży oraz za 1050. rocznicę Chrztu Polski. W programie pielgrzymki zaplanowano wspólne msze w rzymskich bazylikach, audiencję z Ojcem Świętym i wspólną modlitwę Anioł Pański.

W lutym tego roku mieszkający w Rzymie abp Szczepan Wesoły obchodził jubileusz 47-lecia przyjęcia sakry biskupiej i 22. rocznicę nadania mu godności arcybiskupa. Za niespełna dwa tygodnie będzie też obchodził jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich. Od 13 lat hierarcha jest na emeryturze, jednak wiele środowisk polonijnych nadal nazywa go "Naszym Arcybiskupem" i zaprasza na swoje uroczystości.

"O takim człowieku mówi się obywatel świata. W kategoriach narodowych - gorący patriota, kościelnych - niestrudzony pielgrzym w poszukiwaniu zagubionych, a w kategoriach politycznych - ambasador Polski, w najlepszym tego słowa znaczeniu" - tak o abp. Wesołym mówił ks. prof. Jerzy Myszor podczas ubiegłorocznej uroczystości nadania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

"O takim człowieku mówi się obywatel świata. W kategoriach narodowych - gorący patriota, kościelnych - niestrudzony pielgrzym w poszukiwaniu zagubionych, a w kategoriach politycznych - ambasador Polski, w najlepszym tego słowa znaczeniu" - tak o abp. Wesołym mówił ks. prof. Jerzy Myszor podczas ubiegłorocznej uroczystości nadania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Osiem lat temu mieszkający w Rzymie arcybiskup podarował Bibliotece Teologicznej przy Wydziale Teologicznym tego uniwersytetu swój księgozbiór - 5 tys. książek i czasopism. Zbiór odzwierciedla drogę naukową arcybiskupa oraz jego działalność w duszpasterstwie emigracyjnym, także współpracę z wieloma ośrodkami polonijnymi na całym świecie.

Dużą część zbioru stanowi literatura w językach obcych, głównie angielskim, niemieckim, włoskim i francuskim, dotycząca m.in. współczesnej historii Polski. Kolekcja zawiera też pozycje literatury klasycznej, historii starożytnej i współczesnej, historii kościoła, teologii - w tym dziedziny katolickiej nauki społecznej, problematyki rodziny i małżeństwa, a także teologii pastoralnej. Szczególnie cenne są pozycje w języku polskim, wydawane w okresie PRL poza granicami kraju, często w bardzo niewielkich nakładach.

Abp Wesoły urodził się 16 października 1926 w Katowicach. Przed wybuchem wojny opuścił wraz z rodziną Katowice i wyjechał do Jarosławia. Następnie mieszkał w Sosnowcu, gdzie przez dwa lata pracował jako uczeń kupiecki w sklepie. Po powrocie do Katowic w 1941 r. pracował jako robotnik.

W październiku 1943 r. trafił na roboty przymusowe przy budowie bunkrów w Couxhaven, a w styczniu 1944 r. na przeszkolenie wojskowe do Bielska, skąd wysłano go na front zachodni do Cannes w południowo-wschodniej Francji. 15 sierpnia 1944 zbiegł na stronę aliancką i trafił do polskich jednostek, w szeregach których uczestniczył w walkach z Niemcami w Algierii i we Włoszech jako radiotelegrafista w oddziałach łączności.

Po wojnie dokształcał się na kursach wojskowych, następnie przez kilka lat był robotnikiem w Wielkiej Brytanii. 3 maja 1950 wstąpił do prowadzonego przez jezuitów kolegium "Campion House", gdzie skończył szkołę średnią. W 1951 r. wstąpił do Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, gdzie w latach 1951-1957 przygotowywał się do kapłaństwa, studiując też na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie 28 października 1956 r. Na życzenie abp. Józefa Gawliny pozostał w Rzymie i pracował przy polskich wydawnictwach jubileuszowych związanych z Millenium Chrztu Polski. W latach 1958-1962 był duszpasterzem emigrantów polskich we Włoszech. W 1959 r. podjął studia w Papieskim Instytucie Pastoralnym przy Uniwersytecie Laterańskim, a w latach 1961-1962 studiował w Akademii Alfonsjańskiej i dominikańskim Uniwersytecie "Pro Deo" w Rzymie.

W latach 1962-1965 kierował Sekcją Słowiańską Biura Prasowego Sekretariatu Soboru Watykańskiego II, redagując biuletyn informacyjny dla dziennikarzy z Europy Wschodniej. W 1967 r. uzyskał doktorat z teologii w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Od 1967 r. był kierownikiem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie.

W 1968 r. został biskupem pomocniczym gnieźnieńskim z zadaniem wspomagania w posłudze bp. Władysława Rubina, delegata prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracyjnego. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego oraz biskupów Herberta Bednorza i Władysława Rubina. Od 1980 r. pełnił funkcję delegata prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracyjnego. 7 lutego 1994 został arcybiskupem "ad personam", czyli bez posługi w konkretnej archidiecezji.

Arcybiskup jest odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski; jest też honorowym obywatelem Katowic oraz doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2007 r. został laureatem nagrody Lux ex Silesia, a także otrzymał medal „Fides et Ratio”. (PAP)

mab/ dsr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL