Polska po 1989 roku

09.02.2018

Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła akcję informacyjną "Godność Niepodległej"

Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła akcję edukacyjną pod hasłem "Godność Niepodległej", polegającą na informowaniu mieszkańców ulic, których nazwy zostały zdekomunizowane o nowych patronach i przepisach prawnych związanych z tymi zmianami.

"+Godność Niepodległej+ to wolność od totalitaryzmów. To również hasło, pod którym Polska Fundacja Narodowa przeprowadza akcję edukacyjną uświadamiającą konieczność zmian" - pisze zarząd PFN w komunikacie o akcji informacyjnej na temat ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. "o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

W połowie stycznia w kilkuset miejscach Warszawy zawisły plakaty i bilbordy informujące o tym, że "nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie".

"Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą swoją ważność. Dodatkowo pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych zmiany nazwy ulicy oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian są wolne od opłat" - przypomina PFN.

Akcja będzie miała charakter ogólnopolski, pierwszym etapem kampanii jest Warszawa. "Zmasowana akcja w mediach społecznościowych oznaczona ttGodnośćNiepodległej oraz #Dekomunizacja wypromowała ideę akcji. Do miejsc, w których nastąpiły zmiany nazw ulic, trafi broszura zawierająca biogramy nowych patronów oraz informacje prawne" - poinformował zarząd PFN.

Zarząd PFN przypomniał, że "6 lutego 1924 roku byt ważnym dniem w historii Polski". "W tym dniu rozpoczęła się rozbiórka soboru św. Aleksandra Newskiego stojącego w centrum Warszawy, będącego symbolem rosyjskiej dominacji. Działanie to podjęte zostało w pełnej jednomyślności całego społeczeństwa, które nie wyobrażało sobie wolnego życia i budowy niepodległego państwa polskiego w cieniu zaborczych pozostałości" - napisano.

"Taki sam los spotkał ślady niemieckiej okupacji pozostawione na ziemiach polskich przez Niemców podczas II Wojny Światowej. Jednak ku przestrodze, dla przyszłych pokoleń, zachowano +po wsze czasy+ pozostałości po niemieckich obozach koncentracyjnych. W 1993 roku ostatni rosyjscy żołnierze opuścili Polskę. Pomimo kresu sowieckiej okupacji, do dziś wolna Polska nie potrafi uporać się z pozostałościami minionego ustroju. Dopiero Ustawa z 2016 roku i idące za nią decyzje wojewodów zmiotły z nazw ulic i placów imiona sowieckich agentów i zdrajców Polski. To samo w najbliższej przyszłości spotka wszystkie pozostałości po ustrojach totalitarnych. Nowymi patronami warszawskich ulic zostali polscy bohaterowie różnych epok, wśród nich bojownicy polskiego ruchu oporu podczas II Wojny Światowej i osoby ratujące Żydów od zagłady" - podkreślili autorzy komunikatu.

mmmp/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL