Europa i świat 1918-1939

19.07.2017

Senat upamiętnił polskie ofiary zbrodni NKWD z lat 1937–1938

Senat RP. Fot. PAP/L. Szymański Senat RP. Fot. PAP/L. Szymański

Senat przyjął w środę jednogłośnie uchwałę upamiętniającą polskie ofiary zbrodni NKWD z lat 1937–1938. Podkreślił w niej, że "na Państwie Polskim spoczywa obowiązek przywrócenia Ich pamięci społeczeństwu polskiemu i całemu światu".

Za uchwałą głosowało 87 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale przypomniano, że 11 sierpnia 1937 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow, na polecenie Józefa Stalina wydał rozkaz numer 00485 rozpoczynający tak zwaną "operację polską" NKWD. Jej cel stanowili Polacy zamieszkujący dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej, które na mocy traktatu ryskiego z 1921 r. objął w swoje władanie Związek Sowiecki.

"Dało to początek bezwzględnej akcji eksterminacyjnej, stanowiącej zbrodnię ludobójstwa, skierowanej przeciwko Polakom, której wyznacznikiem była wyłącznie polska narodowość. Porażająca skala tego ludobójstwa znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbach. Pomimo że Polacy stanowili 0,64 proc. ludności Związku Sowieckiego, wśród ofiar stalinowskiego +wielkiego terroru+ w 1937 r. było ich ponad 15 proc." - podkreślono w uchwale.

Zaznaczono w niej, że niektóre szacunki z lat 1937–1938 wskazują nawet, że było to 20 proc. "Zamordowano podówczas 111 tys. 91 osób, a kolejnych 28 tys. 744 skazano na wieloletni pobyt w łagrach. O bestialstwie zbrodniczego systemu świadczy fakt, iż masowym represjom i przesiedleniom poddawano także rodziny ofiar, w tym dzieci" - zaakcentowano.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej, nie chcąc dopuścić do wymazania z historii i pamięci społecznej cierpień Polaków zamieszkujących dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej, mając na względzie dziejową sprawiedliwość, chcąc prowadzić odpowiedzialną politykę historyczną, oddaje hołd Ofiarom +operacji polskiej+ NKWD z lat 1937–1938 i oświadcza, że na Państwie Polskim spoczywa obowiązek przywrócenia Ich pamięci społeczeństwu polskiemu i całemu światu" - głosi uchwała. (PAP)

akn/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL