Polska po 1989 roku

22.02.2019

Stowarzyszenie ŻIH: konkurs na dyrektora Muzeum POLIN gwarantuje transparentność i obiektywizm

Konkurs na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN gwarantuje transparentność i obiektywizm oraz równy wpływ wszystkich trzech założycieli muzeum na wybór dyrektora na nową kadencję – oświadczyło w piątek Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny.

Ministerstwo kultury podało w piątek, że założyciele muzeum - oprócz resortu są to m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny - "wspólnie uzgodnili brzmienie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora" muzeum POLIN. MKiDN poinformowało, że ogłoszenie konkursu na szefa muzeum nastąpi w przyszłym tygodniu. 5-letnia kadencja obecnego dyrektora placówki prof. Dariusza Stoli upływa 28 lutego.

Stowarzyszenie ŻIH oceniło, że konkurs "w pełni respektuje zapisy umowy założycielskiej oraz statutu Muzeum POLIN". "Gwarantuje transparentność i obiektywizm oraz równy wpływ wszystkich trzech założycieli Muzeum POLIN na wybór dyrektora na nową kadencję" - podkreślono.

"Przez ostatnie kilka tygodni prowadziliśmy intensywne negocjacje w gronie założycieli muzeum. W ich toku każda ze stron przedstawiała swoje argumenty i propozycje w odniesieniu do procedury wyboru dyrektora muzeum POLIN. Osiągnięty kompromis uwzględnia zapisy umowy założycielskiej gwarantujące założycielom równy podział głosów w komisji konkursowej" - powiedział przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Piotr Wiślicki, cytowany w oświadczeniu.

Dodał, że założyciele muzeum porozumieli się także ws. powierzenia na czas konkursu obowiązków pełniącego obowiązki dyrektora placówki Zygmuntowi Stępińskiemu, który od 2012 r. zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. edukacji, marketingu i sprzedaży oraz komunikacji w Muzeum POLIN. Zarząd Stowarzyszenia ŻIH napisał, że powołanie nastąpiło "zgodnie z ich propozycją", a nominacja Stępińskiego "gwarantuje, że prowadzone działania i programy muzeum będą realizowane bez zakłóceń".

Wiślicki zauważył, że "osiągnięty kompromis jest jeszcze jednym dowodem, że Muzeum POLIN zostało zbudowane na idei dialogu i porozumienia".

W oświadczeniu Stowarzyszenia ŻIH przypomniano, że osiągnięto także porozumienie w sprawie składu piętnastoosobowej komisji konkursowej, w której znajdą się przedstawiciele założycieli Muzeum, Rady Muzeum, działających w Muzeum związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealniczych oraz środowisk żydowskich.

"Aby zachować pełną transparentność, obiektywizm i niepodważalność wyboru kandydata, wszystkie strony uzgodniły, że osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora muzeum nie będą sprawować na czas procedury konkursowej funkcji pełniącego obowiązki dyrektora w tej instytucji" - napisano.

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że konkurs na dyrektora POLIN ma zostać rozstrzygnięty do 30 kwietnia, a obecny dyrektor muzeum prof. Dariusz Stola zapowiedział udział w konkursie.

Resort kultury poinformował, że ogłoszenie przez szefa resortu kultury konkursu w prasie i na stronie internetowej MKiDN nastąpi w przyszłym tygodniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Stola został powołany na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 1 marca 2014 r. z możliwością przedłużenia. Zgodnie ze statutem placówki, współorganizatorami POLIN są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Powołanie dyrektora następuje w drodze porozumienia tych instytucji. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego może powołać osobę pełniącą jego obowiązki na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

O tym, że kadencja Stoli nie zostanie przedłużona i zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora poinformowano w poniedziałek.

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Collegium Civitas, członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 9 książek: "Nadzieja i zagłada" (1995); "Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968" (2000), "Patterns of Migration in Central Europe" (2001, z C. Wallace), "PRL: trwanie i zmiana" (2003, z M. Zarembą), "PZPR jako machina władzy" (2012, z K. Persakiem) oraz trzy podręczniki dla szkół średnich. Książka "Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989" zdobyła w 2011 r. nagrodę historyczną tygodnika "Polityka".

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ aszw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL