II wojna światowa

09.05.2018

W czwartek zespół ds. reparacji przedstawi dokumenty Archiwum Akt Nowych opisujące straty wojenne RP

Arkadiusz Mularczyk. Fot. PAP/P. Supernak Arkadiusz Mularczyk. Fot. PAP/P. Supernak

W czwartek, podczas kolejnego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. reparacji, zostaną zaprezentowane zachowane w Archiwum Akt Nowych dokumenty, opisujące straty poniesione przez Polskę w okresie drugiej wojny światowej - poinformował w środę kierujący zespołem Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Czwartkowe posiedzenie odbędzie się w siedzibie Archiwum Akt Nowych w Warszawie, a nie jak dotychczas - Sejmie.

Mularczyk powiedział PAP, że członkowie zespołu ds. reparacji chcą się zapoznać i przedstawić opinii publicznej "informację o dokumentach archiwalnych, które się zachowały i potwierdzają straty RP". Przypomniał, że szacowanie strat wojennych rozpoczęło się już pod koniec drugiej wojny światowej i było prowadzone przez różne podmioty w kolejnych latach.

Poseł podkreślił też, że w okresie okupacji Niemcy palili polskie archiwa, co obecnie utrudnia precyzyjnie oszacowanie poniesionych zniszczeń. Dodał, że podczas czwartkowego posiedzenia zespołu ds. reparacji zostaną też przedstawione informacja o tym, jakie zasoby archiwalne zostały wówczas zniszczone. "Celem czwartkowego posiedzenia jest generalnie prezentacja zasobów archiwalnych, które opisują straty wojenne" - oświadczył Mularczyk.

Dodał, że podczas posiedzenia głos zabierze m.in. zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. Zostaną też zaprezentowane zbiory Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. "Chodzi tu o informacje tych wszystkich osób, które zgłaszały roszczenia do Fundacji i prezentację parlamentarzystom informacji nt. dokumentów, które się zachowały" - podkreślił Mularczyk.

Podczas dotychczasowych posiedzeń Zespołu zaprezentowano m.in. wysokość szacunkowych osobowych i materialnych strat poniesionych przez Polskę w czasie drugiej wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem strat w zakresie dóbr kultury i dzieł sztuki, a także wysokość indywidualnych odszkodowań należnych Polakom poszkodowanym w tym czasie. Podczas posiedzeń mówiono też o dotychczasowych raportach i publikacjach, jakie powstały na ten temat.

Na początku marca Mularczyk informował, że prace parlamentarnego zespołu ds. reparacji zakończą się opracowaniem raportu o stratach poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej oraz wypracowaniem rekomendacji nt. działań politycznych i prawnych ws. uzyskania przez Polskę odszkodowań z tego tytułu.

Pod koniec września 2017 r. z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którego przewodniczącym został Mularczyk. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych - o którą wnioskował Mularczyk - zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika zaś, że polskie roszczenia są bezzasadne.

Podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy w lipcu ub.r. prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne straty wojenne, których - jak mówił - "tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś". (PAP)

autor: Maciej Zubel

zub/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL