Okupacja sowiecka

10.02.2018

W Grodnie uroczystości w 78. rocznicę deportacji Polaków na Syberię

W Grodnie odbyły się w sobotę uroczystości upamiętniające 78. rocznicę masowej deportacji Polaków na Syberię z terenów zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 roku. W uroczystościach wzięli udział białoruscy Polacy, w tym dawni zesłańcy.

Uroczystości, które zorganizował nieuznawany przez Mińsk Związek Polaków na Białorusi (ZPB) wraz z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie, rozpoczęły się od mszy świętej w grodzieńskiej katedrze.

Następnie w siedzibie ZPB odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli polskiej mniejszości, dawnych zesłańców, a także polskich dyplomatów akredytowanych na Białorusi, m.in. charge d’affaires ambasady RP w Mińsku Michała Chabrosa. Obecne były także delegacje z Polski.

„Bez przeszłości nie można budować przyszłości, pamięć o historii kształtuje naszą tożsamość” – powiedziała PAP prezes ZPB Andżelika Borys. Dlatego - podkreśliła - jej organizacja dba o upamiętnienie tragicznych dat w polskiej historii. „Luty 1940 roku to pierwsza wywózka, która dotknęła 140 tys. ludzi” – przypomniała Borys.

W latach 1940–1941 cztery fale deportacji ludności polskiej z terenów zajętych przez ZSRR w 1939 roku objęły według historyków około miliona obywateli polskich. Byli oni zsyłani w głąb ZSRR – od Syberii po republiki środkowoazjatyckie.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ akl/ mal/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL