Stan wojenny

06.12.2017

W Koszalinie odsłonięto pomnik internowanych w wojskowych obozach podczas stanu wojennego

Pierwszy w Polsce pomnik internowanych - pod pozorem wojskowych ćwiczeń - w stanie wojennym, został odsłonięty na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie w środę. Inicjatorem jego powstania jest Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” .

Obelisk z czerwonymi literami składającym się w słowo „Solidarność” stanął na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie przy pomniku Martyrologii Narodu Polskiego. Poświęcił go Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko.

„Sto metrów od tego obelisku leży nasz kolega, który pobyt w obozie internowania w Chełmnie przypłacił własnym życiem. Popełnił samobójstwo” - mówił przewodniczący Stowarzyszenia „Chełminiacy 1982” Tadeusz Antkowiak podczas uroczystości odsłonięcia pomnika.

Antkowiak stwierdził, że „pobyty w wojskowych obozach internowania miały ulec zapomnieniu” i by tak się nie stało, powstało stowarzyszenie, a teraz ten pomnik, pierwszy, jedyny taki w kraju, który upamiętnia osoby internowane pod pozorem ćwiczeń wojskowych”.

Bp Zadarko mówił o „mrocznej” karcie historii, „którą się jednocześnie chlubimy, bo byli w ojczyźnie w tamtych latach ludzie, którzy nie zawahali się oddać swojego życia i nie zawahali się również cierpieć za naszą ojczyznę, abyśmy my mogli uzyskać niepodległość i żyć w wolnej demokratycznej ojczyźnie. Jesteśmy ich dłużnikami.”

Autorem pomnika jest koszaliński rzeźbiarz Zygmunt Wujek.

Na tablicy głównej pomnika znalazł się napis: „W Wojskowym Obozie Internowania w Chełmnie władze komunistyczne od 5 XI 1982 do 3 II 1983 pod pozorem ćwiczeń wojskowych pozbawiły wolności 304 osoby”. Natomiast na bocznej jest informacja o tym, że w kraju takich obozów było 13 (wymienione na tablicy) i trafiło do nich 1711 związkowców „Solidarności” i opozycjonistów. Z terenu ówczesnego województwa koszalińskiego internowanych zostały 63 osoby, w tym 35 z Koszalina.

Fundatorami pomnika są członkowie Stowarzyszenia „Chełminiacy 1982” i właściciele kilku prywatnych firm z Koszalina. Kosztował ok. 10 tys. zł.

W uroczystości odsłonięcia pomnika, oprócz internowanych i działaczy „Solidarności” , wzięły udział władze województwa, Koszalina oraz przedstawiciele koszalińskiego garnizonu. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie otwarta została również wystawa „I nazywano to wojskiem polskim...” Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982-1983), odbyła się także konferencja „Zbrodnia komunistyczna, zbrodnia przeciw ludzkości”. (PAP)

autor: Inga Domurat

edytor: Paweł Tomczyk

ing/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL