Budowa niepodległego państwa

10.05.2017

Wiceminister kultury: program "Niepodległa" w czwartek na Komitecie Stałym Rady Ministrów

Wiceminister kultury Jarosław Sellin. Fot. PAP/L. Szymański Wiceminister kultury Jarosław Sellin. Fot. PAP/L. Szymański

Wieloletni program "Niepodległa" na lata 2017-2021, dotyczący uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w czwartek trafi na Komitet Stały Rady Ministrów - zapowiedział na posiedzeniu sejmowej komisji wiceminister kultury Jarosław Sellin.

"Obecnie program znajduje się na etapie końcowym prac - wczoraj (wtorek - PAP) odbyło się takie ostatnie spotkanie uzgodnieniowe, jeśli chodzi o uwagi, które były z poszczególnych resortów do tego programu. Jutro ten program stanie na Komitecie Stałym Rady Ministrów i wszystko wskazuje na to, że będzie już przez Komitet Stały przyjęty, a więc wszystko wskazuje na to, że w najbliższy wtorek, za tydzień, program zostanie przyjęty przez rząd w postaci specjalnej uchwały" - powiedział Sellin w środę na posiedzeniu komisji kultury i środków przekazu.

Jak mówił, główne założenia programu to działalność w latach 2017-2021, aby objąć nim nie tylko świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również pokazać odzyskiwanie niepodległości "jako pewien proces, nie tylko w ujęciu militarnym, ale także budowy nowoczesnego państwa - jego obrony, jego utrwalenia, (...) ale też uważamy, że przy okazji należy w czasie tych pięciu lat przypominać głębszą historię Polski, żeby się nie utrwalił tylko taki pogląd, że Polska ma 100 lat niepodległości, a przecież państwo polskie istniało przez kilkaset lat wcześniej, dlatego obejmiemy też takie rocznice jak 450-lecie Unii Lubelskiej, 550-lecie polskiego parlamentaryzmu" - tłumaczył wiceminister kultury.

Zaznaczył jednak, że w ramach tego programu "nie będą finansowane wydatki inwestycyjne, bo one się dokonują w ramach innych programów rządowych, np. budowa instytucji, które będą zajmować się polską polityką historyczną, a których jeszcze parę do zbudowania mamy, jak również upamiętnienia o charakterze trwałym typu pomniki, tablice, muzea - to też będzie z innych źródeł finansowane".

Jarosław Sellin: Główne założenia programu to działalność w latach 2017-21, aby objąć nim nie tylko świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również pokazać odzyskiwanie niepodległości jako pewien proces, nie tylko w ujęciu militarnym, ale także budowy nowoczesnego państwa - jego obrony, jego utrwalenia, ale też uważamy, że przy okazji należy w czasie tych pięciu lat przypominać głębszą historię Polski, żeby się nie utrwalił tylko taki pogląd, że Polska ma 100 lat niepodległości.

Z programu "Nieodległa" mają być finansowane tzw. projekty miękkie - wydarzenia, eventy, obchody itd.

MKiDN poinformowało, że program bazuje na uniwersalnych wartościach, które mają szczególne znaczenie dla tożsamości narodowej Polaków, czyli "dążenie do wolności, poszanowanie godności człowieka i jego praw, solidarność".

Program podzielono na trzy grupy, którym nadano priorytety. Pierwszy priorytet dostały projekty ogólnopolskie i kluczowe dla obchodów. Za wsparcie projektów odpowiada bezpośrednio minister kultury i podległe mu instytucje, a same projekty wpisane zostały w treść Programu Wieloletniego.

Są wśród nich projekty filmowe, wystawiennicze, muzyczne, badawcze (m.in. uzupełnienie listy pomników historii, nagranie i wydanie partytur stu najwybitniejszych utworów muzycznych z lat 1918-2018, projekty wystawiennicze związane ze Stuleciem Awangardy).

Priorytet drugi otrzymały projekty regionalne i lokalne. Ich celem jest włączenie obywateli do organizacji obchodów tego święta. Ministerstwo planuje przeprowadzenie dwóch dużych programów dotacyjnych dla projektów kulturalnych, które będą dostępne dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Za te konkursy będzie odpowiedzialne Biuro Programu "Niepodległa".

Upowszechnianie za granicą wizerunku Polski opartego na systemie wartości wyróżniających naszą tożsamość narodową - to cel projektów zaliczonych do trzeciej grupy. Koordynatorem i realizatorem tego programu został Instytut Adama Mickiewicza. Będzie on działał na dwóch płaszczyznach - realizował projekty własne bądź prowadzone we współpracy z instytucjami kultury oraz będzie posiadał program grantowy dla samorządów, NGO-sów, które będą proponowały projekty do realizacji poza granicami Polski w partnerstwie z instytucją zagraniczną.

W ramach priorytetu trzeciego wybrano siedem ścieżek tematycznych obchodów: Ignacy Jan Paderewski. Ikona Niepodległości, Polonia i Polacy za granicą, Polki, Pokolenie Niepodległej, Awangarda, Robotnicy, Duchowość Niepodległej.

Za realizację Programu odpowiada Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, wiceminister kultury Jarosław Sellin. Wspierają go Biuro Programu "Niepodległa" oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Budżet "Niepodległej" wynosi ok. 200 mln zł. (PAP)

ksi/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL