Auschwitz

07.03.2019

Wspomnienie o Holokauście praskich Żydów

W przeddzień 75. rocznicy początku likwidacji tak zwanego obozu rodzinnego w niemieckim obozie Auschwitz, do którego trafili Żydzi z getta w Terezinie, w stolicy Czech odbył się wieczór wspomnień i pamięci o Zagładzie. Teksty o getcie i Auschwitz zabrzmiały na dworcu, z którego transporty wywoziły Żydów.

Spotkanie w Pradze zorganizował Komitet Tereziński.

Praga-Bubny to dworzec, który służył praskim Żydom, jako początek drogi do Terezina, a później do Auschwitz lub innych niemieckich obozów koncentracyjnych. Od czterech lat stoi tu symboliczna „Brama bez powrotu” – dwudziestometrowy fragment torów kolejowych wznoszący się pod kątem do nieba. Przypomina o deportacjach 50 tys. Żydów z Pragi i likwidację stworzonego dla nich „obozu rodzinnego” w Auschwitz.

Dworzec Praga-Bubny w ciągu kilku lat zmieni się w Pomnik Holokaustu i będzie nosić nazwę „Pomnik ciszy”. Prowadząca wieczór wspomnień aktorka, Tereza Koskova powiedziała, że „cisza” symbolizuje żałobę i pogodzenie się z losem. Cisza – mówiła - może być także symbolem wstydu, który nawiązuje do milczenia i bezsilności świata wobec Zagłady.

Teksty związane z Terezinem i Auschwitz czytali uczniowie jednej z praskich szkół. Śpiewali też antyfaszystowskie piosenki z repertuaru „Teatru Wyzwolonego”, który na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku stworzyli i w którym występowali wybitni aktorzy Jan Werich i Jiri Voskovec. Wykonano także utwory muzyki klasycznej. Wszystkie łączył fakt, że były zapewne dobrze znane 3791 praskim Żydom, których Niemcy zamordowali w marcu 1944 r., rozpoczynając likwidację obozu rodzinnego. To było największe zbiorowe morderstwo obywateli Czechosłowacji w historii. 

Z Pragi Piotr Górecki

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL