Auschwitz

20.05.2015 aktualizacja 14.07.2016

Zakończyła się konserwacja dwóch baraków w byłym obozie Birkenau

Zakończyła się gruntowna konserwacja dwóch drewnianych baraków w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau – poinformował w środę rzecznik Muzeum Auschwitz Bartosz Bartyzel. Prace trwały od jesieni 2013 r.

Baraki znajdują się w części byłego obozu zwanego kwarantanną. To dwa z 19 drewnianych budynków, które zachowały się w tym rejonie. Powstały w czasie działania Auschwitz II-Birkenau. W jednym z nich mieszkali więźniowie, którzy odbywali kwarantannę, a drugi był przystosowany do funkcji sanitarnych.

Zdaniem Bartyzela oba budynki wymagały kompleksowych prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych. „Zatrzymały one degradację i przywróciły dobry stan oryginalnej substancji zabytkowej” – powiedział. Budynki zostaną udostępnione zwiedzającym.

Prace zostały sfinansowane w 95-proc. z funduszy przeznaczonych na realizację projektu „Auschwitz – zachowanie autentyzmu. Dziewięć zadań na lata 2012-15”. Muzeum w 2011 r. dostało na to 4 mln euro z Komisji Europejskiej. Pod auspicjami projektu sfinansowana została m.in. modernizacja magazynu waliz, które należały do zgładzonych Żydów.

Jest to druga tak znacząca konserwacja zachowanych obiektów poobozowych w byłym Birkenau, sfinansowana w większości ze źródeł UE. W 2012 r. specjaliści przeprowadzili remonty konserwatorskie pięciu innych baraków: dwóch sypialnych, dwóch szpitalnych oraz sanitarnego, w którym mieściły się latryny i umywalnie.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ubiegłym roku zwiedziło je ponad 1,53 mln osób. Były obóz w 1979 roku został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecnie głównym źródłem finansowania prac konserwatorskich jest Fundacja Auschwitz-Birkenau. (PAP)

szf/ drag/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL