Powstanie Warszawskie

01.08.2015 aktualizacja 26.08.2016

Powstanie Warszawskie 1944

Późna wiosna i lato 1944 roku. Terytorium II Rzeczypospolitej. Wobec wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium polskie rozpoczyna się realizacja planu ,,Burza". Wiele miast i miasteczek jest przejmowanych przez AK. Ustanawiana jest administracja wierna legalnemu rządowi w Londynie, tworzone są struktury cywilne. Polski ruch jest zbrojnym ramieniem istniejącego w podziemiu państwa. Jedynym członkiem koalicji, które nie uznaje tego faktu jest ZSRS. Warszawa jest ostatnim i najdobitniejszym aktem dramatu. Rozmawiamy z historykiem Andrzejem Krzysztofem Kunertem. (MHP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL