Średniowiecze

12.03.2015 aktualizacja 18.07.2016

Bliżej do przejęcia zabytków Wiślicy przez samorząd województwa

Radni gminy Wiślica podjęli w czwartek uchwałę intencyjną o przekazaniu pod zarząd samorządu województwa miejscowego muzeum, skupiającego jedne z najstarszych polskich zabytków. Ma to pomóc w lepszej ochronie i promocji tych obiektów.

W przyszłości Muzeum Regionalne w Wiślicy, prowadzone obecnie przez gminę, będzie funkcjonowało w ramach kieleckiego Muzeum Narodowego. Niektóre z zabytków miejscowości liczą ponad tysiąc lat.

Jesienią ubiegłego roku podobną uchwałę - dotycząca przejęcia wiślickiego muzeum - przyjął regionalny sejmik.

Jak poinformował PAP wójt gminy Wiślica Stanisław Krzak, w najbliższym czasie zostanie przygotowana umowa przekazania zabytkowych obiektów, potwierdzona później kolejnymi uchwałami samorządu wojewódzkiego i lokalnego. „Będziemy się starali sfinalizować przedsięwzięcie w ciągu trzech miesięcy” – zadeklarował wójt.

Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Odkryto tam ślady osadnictwa z drugiej połowy IX w. Prawa miejskie otrzymała w drugiej połowie XIII w., a straciła po powstaniu styczniowym. Jedną z najznamienitszych postaci związanych z miejscowością był Jan Długosz; zachował się piętnastowieczny Dom Długosza i dzwonnica ufundowana przez kronikarza.

Jak mówił Krzak, gminy nie stać na większe inwestycje w muzeum - m. in. na stworzenie miejsca eksponowania znalezisk archeologicznych pochodzących z wykopalisk z lat 50. i 60 ub. w. – a jedynie na utrzymanie bieżącego funkcjonowania placówki, co kosztuje rocznie ok. 50-70 tys. zł. W nowej strukturze organizacyjnej, wkład gminy w utrzymanie muzeum ma zostać zachowany.

W ocenie wójta przekazanie muzeum samorządowi województwa, pozwoli też na większą promocję wiślickich zabytków, m. in. w ramach działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wg szacunków wiślickie muzeum co roku odwiedza kilka tys. osób, także pielgrzymi przyjeżdzający do miejscowego sanktuarium.

Według dyrektora departamentu odpowiedzialnego m.in. za turystykę i kulturę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Jacka Kowalczyka dobrze się stało, że gmina Wiślica zdecydowała się na taką uchwałę.

Jak zaznaczył Kowalczyk, przed podpisaniem umowy, konieczna jest inwentaryzacja muzealiów. „Musimy wiedzieć co przejmujemy” – wyjaśnił. Dodał, że jest ona prowadzona przez gminę już od kilku miesięcy. Liczy, że cały, formalny proces nie będzie trwać dłużej niż trzy miesiące. „Nie wyobrażam sobie, żeby był to bardziej odległy termin” – podkreślił.

Zanim to się stanie, niewykluczone, że strony spotkają się jeszcze przy negocjacyjnym stole. „Samorząd województwa przenosi na siebie pełną odpowiedzialność, za prowadzenie tego muzeum, także w kontekście finansowym, stąd perturbacje, które gdzieś się pojawiły w mediach, że wójt chce powołać dyrektora muzeum (…) nie mogą mieć miejsca. Przejmujemy muzeum z pracownikami, aktualnie zatrudnionymi a nie nową osobą, którą trzeba powołać minimum na trzy lata” – powiedział Kowalczyk.

Wójt Krzak w rozmowie z PAP wyraził nadzieję, że kwestie kadrowe we wspólnej dyskusji zostaną „przełamane” i sprawę przekazania muzeum uda się sfinalizować.

Po przejęciu muzeum przez Urząd Marszałkowski, kolejnym etapem będzie włączenie go w struktury Muzeum Narodowego w Kielcach. Na taką operację jest już zgoda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pod opieką Muzeum Regionalnego w Wiślicy znajdują się obecnie średniowieczne podziemia pod bazyliką, Dom Długosza oraz pawilon archeologiczny, w którym można obejrzeć m.in. pozostałości romańskiego kościoła oraz misy chrzcielnej datowanej na IX w.

Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Odkryto tam ślady osadnictwa z drugiej połowy IX w. Prawa miejskie otrzymała w drugiej połowie XIII w., a straciła po powstaniu styczniowym. Jedną z najznamienitszych postaci związanych z miejscowością był Jan Długosz; zachował się piętnastowieczny Dom Długosza i dzwonnica ufundowana przez kronikarza.

Jednym z najcenniejszych zabytków Wiślicy jest gotycka bazylika mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z XIV wieku, z datowaną na XIII w. płaskorzeźbą Madonny Łokietkowej. W podziemiach świątyni, którymi opiekuje się Muzeum Regionalne, znajdują się pozostałości dwóch kościołów romańskich z XII i XIII w. oraz unikatowa trzynastowieczna tzw. płyta Orantów (znana też jako posadzka wiślicka).

Muzeum Narodowe w Kielcach jest prowadzone wspólnie przez samorząd wojewódzki oraz resort kultury. Oprócz siedziby w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich obejmuje także oddziały: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspozycję Muzealną przy ul. Orlej w Kielcach oraz Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. (PAP)

ban/ mjk/ laz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL