Religia

29.09.2019

Bp J. Guzdek: policja wymaga ludzi o wielkiej kulturze ducha, wiernych uniwersalnym wartościom

Policja wymaga ludzi o wielkiej kulturze ducha, wiernych uniwersalnym wartościom. „Bez duchowego fundamentu i prawych sumień trudno spodziewać się heroicznej postawy w walce ze złem, przemocą i nieuczciwością” – mówił w niedzielę na Jasnej Górze bp Józef Guzdek.

Biskup polowy Wojska Polskiego, a zarazem delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, przewodniczył uroczystej mszy, będącej głównym punktem 18. Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego. Jak co roku, zgromadziły one w częstochowskim sanktuarium byłych i obecnych policjantów, pracowników policji i ich bliskich.

Policjanci spotykają się na Jasnej Górze tradycyjnie pod koniec września, w związku z przypadającym w tym czasie wspomnieniem św. Michała Archanioła - patrona policji. Tegoroczne spotkanie wpisało się także w obchody setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. Do historii tej formacji nawiązał w homilii bp Guzdek, podkreślając, że policjanci II RP, z których wielu zostało zamordowanych w 1940 r. na Wschodzie, ofiarnie bronili niepodległości ojczyzny i zdali egzamin z wierności złożonej przysiędze.

„Pomimo upływającego czasu, nadal pozostają w pamięci współczesnych policjantów i są dla nich wzorem wierności ojczyźnie” – podkreślił biskup polowy. Nawiązał również do bardzo trudnego – jak mówił – okresu dla funkcjonariuszy, jakim był czas PRL, kiedy działała Milicja Obywatelska, gdzie „zmienił się etos policyjnej służby”.

„Nie wolno pomniejszać ani też lekceważyć zła, jakie wydarzyło się pomiędzy porankiem komunistycznej władzy tuż po zakończeniu II wojny światowej, aż do jej zmierzchu w czerwcu 1989 r. Mamy prawo do oceny niegodnych podstaw funkcjonariuszy tamtej formacji. Trzeba pamiętać o haniebnych czynach niektórych z nich przeciwko własnemu narodowi. Musimy jednak wystrzegać się potępienia wszystkiego i wszystkich. W tamtym czasie też nie brakowało uczciwych funkcjonariuszy, którzy nie walczyli z narodem, ale ze zwykłymi przestępcami” – mówił bp Guzdek.

„Trzeba koniecznie wspomnieć tych, którzy świadomi konsekwencji pozostali wierni Bogu. Nierzadko pod osłoną nocy zawierali sakramentalne związki małżeńskie, chrzcili dzieci i prowadzili je do pierwszej komunii świętej, często w parafiach odległych od miejsca służby. Wielu z nich było ludźmi o prawnych sumieniach i wrażliwych sercach, którzy w życiu zawodowym i rodzinnym kierowali się dekalogiem i ewangelicznymi wartościami” – dodał hierarcha, wspominając także tych milicjantów, którzy w latach 1980-81 r. zakładali związki zawodowe oraz pisali listy otwarte, sprzeciwiając się działaniom ZOMO, za co byli zwalniani ze służby, a w stanie wojennym represjonowani.

Biskup polowy Wojska Polskiego przypomniał, że w 1990 r., mocą ustawy o policji, zaczęto pisać nowy rozdział w historii tej formacji, która obecnie realizuje swoje zadania w warunkach państwa demokratycznego. „Od tej daty dokonuje się nieustanny proces wybierania spośród wielu kandydatów tych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu będą zdolni podjąć trud służby; którzy w ocenie przełożonych zasłużyli na zaufanie” – mówił biskup.

„Nowa formacja domaga się nade wszystko ludzi o wielkiej kulturze ducha, wiernych uniwersalnym wartościom. Bez duchowego fundamentu i prawych sumień trudno spodziewać się heroicznej postawy w walce ze złem, przemocą i nieuczciwością. W tym kształtowaniu sumień policjantom towarzyszą kapelani” – powiedział bp Guzdek, dziękując kapelanom policyjnym za ich posługę.

„W naszych czasach jest także potrzebne duchowe towarzyszenie i wsparcie kapelanów policji. Owszem, funkcjonariuszom narażonym na nieustanny stres i kontakt ze światem przestępczym, muszą przychodzić z pomocą psychologowie, jednak rola duchownych jest nie do zastąpienia. Na wiele pytań tylko kapłan może udzielić odpowiedzi” - ocenił hierarcha.

Zdaniem biskupa, w szeregach policji potrzebni są ludzie młodzi oraz ludzie w wieku dojrzałym. „Młodzi, nieobciążeni balastem przeszłości, mogą wnieść wiele ciekawych, niestandardowych rozwiązań, nie wolno jednak pozbywać się lekkomyślnie ludzi dysponujących doświadczeniem, które nabywa się wraz ze stażem służby i pracy. Dobór kadr wymaga mądrości i odpowiedzialności za przyszłość formacji i państwa” – powiedział bp Guzdek, podkreślając, iż od heroicznej służby policjantów, z narażeniem zdrowia i życia, zależy bezpieczeństwo ojczyzny i jej mieszkańców.

„Pamiętamy i nigdy nie zapomnimy o żadnym z dobrych czynów polskiej policji na przestrzeni ostatnich stu lat, bez względu na kolor noszonego munduru” – podkreślił biskup polowy.

Wśród uczestników spotkania byli m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży oraz komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, który w swoim wystąpieniu powiedział, że coroczna pielgrzymka na Jasną Górę pokazuje przywiązanie policjantów do tradycji i uniwersalnych wartości duchowych, a także przyczynia się do integracji policyjnego środowiska.

„Wstępując w szeregi policji ślubowaliśmy strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. W realizacji tego zadania niejednokrotnie konieczne jest duchowe wsparcie, które pomaga w nabraniu sił do pełnienia tej odpowiedzialnej służby. Pielgrzymka na Jasną Górę daje nam także możliwość dokonania oceny naszych osiągnięć oraz wyznaczenia sobie nowych celów” – powiedział komendant, dziękując również policyjnym kapelanom.

Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wyraził nadzieję, że potrzeby i problemy policjantów – czynnych i emerytowanych – „będą zrozumiane i nie zostaną zlekceważone”. Przed udzieleniem zebranym błogosławieństwa bp Guzdek wezwał, by „nie emocje, nie upodobania, nie okoliczności, ale rozum podpowiadał” właściwe działania i rozwiązania. „Wiara i rozum – to dwa filary, na których trzeba budować wspólnotę życia małżeńskiego, rodzinnego, naszej formacji mundurowej - policji i całego naszego państwa” – podsumował hierarcha.

Uczestnicy pielgrzymki spotkali się przed południem na pl. Biegańskiego, później złożyli kwiaty przed pomnikami marszałka Józefa Piłsudskiego i ks. Jerzego Popiełuszki oraz uczestniczyli w uroczystym apelu pamięci w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w intencji ok. 13 tys. policjantów pomordowanych na Wschodzie wiosną 1940 roku oraz całego środowiska policyjnego przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Bożej. Zaplanowano także otwarcie wystawy fotograficznej przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego, przypominającej historię Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ krap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL