Kultura i sztuka po 1989 roku

08.07.2016 aktualizacja 30.08.2016

Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie

Prelekcje, aktywności plenerowe i wystawy można zgłaszać do konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie. Konkurs skierowano do właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Konkurs jest kierowany do właścicieli, posiadaczy oraz zarządców obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków.

Jego celem jest promowanie działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie, a także promowanie najlepszych działań edukacyjnych podejmowanych w tym zakresie przez właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków lub realizowanych we współpracy z nimi w 2015 r.

Mogą wziąć w nim udział projekty edukacyjne, które rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2015 r. oraz m.in. upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku lub przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej jego wartości i znaczenia, a także wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie.

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach: prelekcje, wykłady i warsztaty; aktywności plenerowe oraz wystawy i projekty multimedialne. Każdy projekt może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.

Komplet dokumentacji zgłoszeniowej musi zawierać m.in. kartę zgłoszenia uczestnictwa, zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków, kopię dokumentacji opisującej założenia, przebieg i efekty projektu edukacyjnego, a także dokumentację fotograficzno-opisową potwierdzającą jego przeprowadzenie.

Dołączone do karty zgłoszenia uczestnictwa materiały należy opisać danymi identyfikującymi zgłaszającego zawierającymi imię, nazwisko/nazwę, nazwę określającą zabytek i nazwę kategorii, do której projekt jest zgłaszany.

Projekty będzie oceniać siedmioosobowe jury. Cztery projekty edukacyjne w każdej kategorii, które uzyskały największą średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez członków jury, są nominowane w danej kategorii. Później jury wybierze spośród nich zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnień w każdej kategorii.

Ogłoszenie listy nominowanych ma mieć miejsce do 24 października br. Uroczyste ogłoszenie wyników jest planowane na listopad br. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody pieniężne. Zdobywca I miejsca ma otrzymać – 20 tys. zł brutto; II miejsca - 15 tys. zł brutto; III miejsca - 10 tys. zł brutto; a wyróżnienia – 5 tys. zł brutto.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie www.nid.pl.

Konkurs ogłaszany jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje procedurę konkursową. (PAP)

akn/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL