Kultura i sztuka po 1989 roku

01.10.2019

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 656. rok akademicki

Ok. 35 tys. studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozpoczęło we wtorek nowy 656. rok akademicki. Rektor uczelni podkreślił, że przed społecznością akademicką stoją wyzwania, a minister nauki mówił, że następne lata będą czasem wdrażania kolejnych elementów Ustawy 2.0.

„Rozpoczynamy go jak zawsze z nadzieja?, ale mamy tez˙ świadomość wyzwań, jakie ze sobą niesie. Zaczynamy bowiem działania w zmienionej Ustawa? 2.0 uczelnianej rzeczywistos´ci: na bazie nowego statutu uniwersytetu, kto´ry z dniem dzisiejszym wchodzi w z˙ycie” – mówił podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ocenił z kolei, że „najbliższe lata to będzie przede wszystkim czas stabilizacji i spokojnego, konsekwentnego wdrażania kolejnych elementów reformy” i dodał, że wcielanie w życie reformy nauki i szkolnictwa wyższego jest rozłożone na osiem lat, ostatnie jej elementy wejdą w życie w 2026 r. „Tam, gdzie podczas wdrażania będzie widać potrzeby korekty, takie korekty nastąpią” – powiedział minister.

Rektor UJ mówiąc o wcielaniu w życie reformy przyznał, że prace nad nowym statutem uczelni nie były krótkie, wymagały dyskusji, były skomplikowane.

„Nasz modus operandi – powołanie specjalnych zespoło´w tematycznych, cykliczne prezentacje na uniwersyteckiej stronie internetowej, otwarte internetowe forum dyskusyjne i powszechne spotkania ze społecznością akademicka? – po wielu miesia?cach pracy pozwolił na wypracowanie takiego projektu nowego statutu, kto´ry w maju biez˙a?cego roku został jednogłos´nie przyje?ty przez senat uniwersytetu. To był nasz ogromny, wspo´lny sukces” – mówił rektor i przyznał, że w wyniku nowej ustawy skala zmian na uczelni jest „ogromna”. W uczelni - wymieniał rektor – powstały nowe, nieistnieja?ce dota?d podmioty, jak rada uczelni, 26 rad dyscyplin naukowych, cztery szkoły doktorskie oraz ich regulaminy. „Od dziś be?dziemy wykonywać nasze gło´wne zadania – dydaktykę i badania naukowe – w ramach nowej formuły organizacyjno-prawnej” – podkreślił rektor.

W tym roku akademickim na UJ - jak przekazało biuro prasowe uczelni - studiować będzie ok. 35 tys. studentów (w tym na kierunkach niestacjonarnych i zaocznych).

CZYTAJ TAKŻE

„Rozpoznawalność uniwersytetu i jego pozycja powodują, z˙e mamy stabilna? liczbę kandydato´w na studia, a podnosza?c progi kwalifikacyjne, przyjmujemy w szeregi studento´w tych najlepszych” – mówił rektor i dodał, że na UJ znacza?co zwie?kszył się tzw. wspo´łczynnik umie?dzynarodowienia. W minionym roku akademickim na Uniwersytecie Jagiellon´skim studiowało ponad 4,5 tys. studento´w zagranicznych, co oznacza, z˙e co sio´dmy student UJ to obcokrajowiec. Rozwija się takz˙e program wymiany tzw. profesoro´w wizytuja?cych.

W tym roku zmniejszyła się liczba kandydatów na studia (jednolite magisterskie oraz I stopnia, studia stacjonarne) i liczba przyjętych. W tym roku najstarsza uczelnia w Polsce przyjęła na studia prawie 7,6 tys. nowych osób, podczas gdy chętnych było prawie 30 tys. W ub. roku liczba kandydatów wynosiła ponad 34,1 tys. osób, a przyjętych prawie 8,7 tys.

"Ta rekrutacja odbywała się już przy bardzo wysokim progu 40 proc. z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (na maturze). Zależy nam na bardzo dobrych studentach" – powiedział dziennikarzom w ub. tygodniu prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel.

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że w wyniku reformy nauki i szkolnictwa wyższego polepszy się jakość nauczania. „Nowa ustawa wyrosła z pewnej diagnozy sytuacji Polski, którą określił krakowski uczony prof. Jerzy Hausner pisząc o tym, że +Polska uwięzła w pułapce średniego wzrostu+. To dotyczyło także polskich uczelni” – powiedział wicepremier i dodał, że w szkolnictwie wyższym objawiało się to „umasowieniem kształcenia i obniżeniem poziomu nauczania przez nadmierne obciążenie obowiązkami pracowników dydaktycznych”.

Według Gowina nowa ustawa została wypracowana nie „drogą ostrych konfrontacji, ale drogą bardzo pogłębionego dialogu”. „To był najszerszy proces konsultacji społecznej po 1989 r.” – powiedział minister i dodał, że powstają już prace naukowe pokazujące tryb dochodzenia do rozwiązań zawartych w „Konstytucji dla nauki” jako przykład partycypacyjnego, oddającego ducha demokracji, przykładu stanowienia prawa. (PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ ekr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL