Religia

11.02.2018

W Krakowie „Jubileuszowa Nowenna” w stulecie odzyskania niepodległości

Abp Marek Jędraszewski. Fot. PAP/J. Bednarczyk Abp Marek Jędraszewski. Fot. PAP/J. Bednarczyk

„Jubileuszową Nowennę” za ojczyznę, w stulecie odzyskania niepodległości, rozpoczęła w niedzielę archidiecezja krakowska. „Musimy się czuć odpowiedzialni za wiarę chrześcijańską, która jest kalką duchową naszego narodu” – powiedział w katedrze wawelskiej abp Marek Jędraszewski.

W ramach „Jubileuszowej Nowenny" każda parafia będzie wyznaczać jeden dzień w miesiącu jako szczególny dzień modlitwy za ojczyznę. Wiele parafii wybierze dzień 11. każdego miesiąca, aby w ten sposób wyraźniej nawiązać do jubileuszu odzyskania niepodległości, który przypada 11 listopada. Nowenny potrwają do października.

„Musimy się czuć odpowiedzialni za wiarę chrześcijańską, która jest kalką duchową naszego narodu od momentu przyjęcia chrztu w 966 r. przez Mieszka I" - powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Zachęcając do udziału w nowennach dodał: „Jesteśmy odpowiedzialni za naszą ojczyznę, za jej byt dzisiaj i jutro".

„Jubileuszowa Nowenna" - mówił metropolita - jest przejawem troski o dzisiejszy i przyszły kształt duchowy narodu polskiego, troski, która jest potrzebna w obliczu laicyzacji, szyderstw z polskiej, katolickiej tradycji narodowej.

Wydawnictwo św. Stanisława BM przygotowało pomoce do przeżywania nowenny. Zostały one przesłane do parafii, można je też pobrać ze strony internetowej archidiecezji krakowskiej.

Zgodnie z programem, w lutym nowennom patronuje św. Szymon z Lipnicy, a ich tematem jest miłosierdzie. W kolejnym miesiącu nowenny będą poświęcone tematom modlitwy i pokuty, a patronował im będzie św. Jacek Odrowąż. W kwietniu tematem nowenn będzie świętowanie niedzieli, a patronem modlitw - św. Stanisław Kaźmierczyk.

Maj upłynie na modlitwach o małżeństwo i rodzinę, pod patronatem bł. Salomei. Intencją czerwcową będą zaś praca i odpoczynek, a patronem - bł. Aniela Salawa. Szacunek dla życia ma być intencją modlitw w lipcu, patronką spotkań - św. Jadwiga Królowa. W sierpni krakowianie będą się modlić o wolność od nałogów i uzależnień, spotkaniom patronował będzie św. Brat Albert Chmielowski. Patronem wrześniowych nowenn o wychowanie i wykształcenie ma być św. Jan Kanty. Tematem nowenn październikowych będą jedność i solidarność, miesiącowi patronował zaś będzie św. Jan Paweł II.

W niedzielnej homilii metropolita krakowski wymienił ważne, ale i trudne w historii Polski lata, szczególnie zwracając uwagę na zabory (1795-1918). „Naród potrzebował Kościoła katolickiego, aby przetrwać. Kościół katolicki dawał narodowi siłę, aby nie zwątpić" - powiedział Jędraszewski.

Metropolita przypomniał także o bohaterach narodowych - Tadeuszu Kościuszce i Józefie Piłsudskim.

Tadeusz Kościuszko był polskim i amerykańskim generałem, Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania zwanego Insurekcją Kościuszkowską. Walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Marszałek Józef Piłsudski to jeden z twórców niepodległości Polski. W czasie wojny polsko-sowieckiej osobiście kierował wyprawą wileńską (IV 1919), wyprawą kijowską (IV-V 1920), Bitwą Warszawską (VIII 1920) oraz Bitwą nad Niemnem (IX 1920). 19 marca 1920 r. mianowany został Marszałkiem Polski.

Arcybiskup mówił również o życiu i działalność św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i Mieczysława Jana Halki-Ledóchowskiego.

Zygmunt Szczęsny Feliński był metropolitą warszawskim w latach 1862-1883. Na znak protestu wobec prześladowań powstańców styczniowych dnia 15 marca 1863 napisał list do cara, w którym wstawiał się za narodem i odważnie wzywał cara: „...uczyń z Polski naród niepodległy...". Feliński na 20 lat został zesłany do Jarosławia nad Wołgą. Zmarł w Krakowie w 1895 r.

Mieczysław Jan Halka-Ledóchowski był metropolitą gnieźnieńskim i poznański, prymasem Polski w latach 1822-1902. Nie zgodził się na zniesienie języka polskiego w nauce religii, mianował urzędników diecezjalnych wbrew zaleceniom władz niemieckich. Był więziony w Ostrowie Wielkopolskim. W 1875 r. otrzymał godność kardynała; ponieważ w myśl prawa niemieckiego kardynałów traktowano na równi z członkami rodziny królewskiej i nie można było ich więzić, w 1876 r. został zwolniony z więzienia i zmuszony do opuszczenia Polski - udał się do Watykanu, gdzie zmarł w 1902.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

edytor: Dorota Kazimierczak

bko/ pad/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL