XIX wiek

18.02.2019

„Kiedy świat pędzi do przodu pełną parą... Co się zmieniło, a co nie chciało się zmienić w XIX wieku” - sesja w IH UW

21.02.2019 - 22.02.2019 "Kiedy świat pędzi do przodu pełną parą... Co się zmieniło, a co nie chciało się zmienić  w XIX wieku" - spotkanie w IH UW "Kiedy świat pędzi do przodu pełną parą... Co się zmieniło, a co nie chciało się zmienić w XIX wieku" - spotkanie w IH UW

Sekcja historii XIX wieku Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych Instytutu Historycznego UW zaprasza na  interdyscyplinarną sesję naukową „Kiedy świat pędzi do przodu pełną parą... Co się zmieniło, a co nie chciało się zmienić w XIX wieku”. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 lutego w Instytucie Historycznym UW.

Program Sesji

Dzień Pierwszy - czwartek, 21 lutego 2019 r. 
 
09.00 - 10.30 - otwarcie Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Kiedy świat pędzi do przodu pełna parą…  Co się zmieniło, a co nie chciało się zmienić w XIX wieku 
 
09.10 - 10.20 WYKŁAD INAUGURACYJNY • 09.10-10.00 - prof. dr hab. Tomasz Kizwalter - Modernizacja jako marzenie, wyzwanie, zagrożenie • 10.00 - 10.20 - Dyskusja 
 
10.30 – 12.10  - I OBRADY PLENARNE, sekcja historii społecznej • 10.30 - 10.50  - mgr Agata Łysakowska-Trzoss (UAM) - „Społeczeństwo, w którem się dobroczynność rozwija (…)  jest społeczeństwem mądrem i silnem” Rozwój działalności dobroczynnej w Poznaniu w XIX wieku. • 10.50 - 11.10 - mgr Agata Koprowicz (UW) - Chłop nowoczesny? Fotograficzne obrazy ludu w XIX wieku na ziemiach polskich • 11.10 - 11.30 - Szymon Antosik (UW) - Trwanie i zmiana w amerykańskim podejściu do śmieci • 11.30 - 11.50 - Mateusz Zawada (SGGW) - Zmiany ilościowe w zjawisku biedy w wieku XIX • 11.50 - 12.10 - Dyskusja 
 
12. 20 – 13.15 - II OBRADY PLENARNE, sekcja historii nauki i techniki • 12.20 - 12.40 - Jan Grabowski (UJ) - Od zbieractwa do nauki. Kolekcjonerska działalność Ambrożego Grabowskiego (1782  - 1868) na tle epoki • 12.40 - 13.00 - Weronika Kulczewska (UW) - Trudne początki nowego medium schyłku wieku, czyli spór o faktycznego twórcę kina. • 13.00 - 13.15 - Dyskusja 
 
14.00 – 16.10 - III OBRADY PLENARNE, sekcja historii idei • 14.00 - 14.20 - Krzysztof Jaworski (UW) - Myśl nowa czy unowocześniona? Poglądy Saint-Simona na tle przemian społeczno-gospodarczych początku XIX wieku. • 14.20 - 14.40 - Mateusz Wojda (UW) - O przyczynach narodzin nowoczesnego narodu w XIX wieku. • 14.40 - 15.00 - mgr Paulina Kajzer (UAM) - Dekadentyzm jako „reakcja na wiek dziewiętnasty” • 15.00 - 15.20 - Michał Gniadek-Zieliński (UW) - Bierdiajewa refleksja nad historią, czyli dlaczego konserwatyści zamiast tęsknić za przeszłością powinni z utęsknieniem wyglądać przyszłości. • 15.20 - 15.40 - mgr Mikołaj Kwiatkowski (UW) - XIX-wieczna zmiana paradygmatu myślenia o religii (Kant - Marks - Scheler) • 15.40 - 16.10 - Dyskusja 
 
16.20 - 18.00 - IV OBRADY PLENARNE, sekcja historii prawa • 16.20 - 16.40 - mgr Radosław Kubus (UG) - Kary cielesne w Gdańsku i okolicach w I połowie XIX wieku jako przykład kontynuacji praktyk z „Constitutio Criminalis Carolina.” • 16.40 - 17.00 - Konrad Rokicki (UW) - „Prasąd konstytucyjny”. Rzecz o AustroWęgierskim Trybunale Państwa • 17.00 - 17.20 - mgr Paweł Stefanek (UMCS) - Rusyfikacja i modernizacja systemu prawnego ziem estońskich w XIX wieku. • 17.20 - 17.40 - Karol Piwoński (UW) - Walczyć, ale jak? O narodzinach międzynarodowego prawa  humanitarnego • 17.40 - 18.00 - Dyskusja 
 
18.10 – 19.20 - V OBRADY PLENARNE, sekcja historii literatury i sztuki • 18.10 – 18.30 - mgr Paulina Piotrowska (UMK) - Nowa – dominująca pozycja kobiety w społeczeństwie.  Motywy „femme fatale” oraz „femme fragile” w twórczości Gustava Klimta. • 18.30 - 18.50 - mgr Joanna Dobrowolska (UW) - Cezary Jellenta wobec pozytywizmu. Tradycja i postęp w „Studiach i szkicach filozoficznych”. • 18.50 - 19.10 - Łucja Hudy (UJ) - Droga literatury i droga elit od XVII do XIX wieku. • 19.10 - 19.20 - Dyskusja Zakończenie obrad plenarnych dnia pierwszego 
 
Dzień Drugi - piątek, 22 lutego 2019 r.  
 
09.00 – 10.20 - VI OBRADY PLENARNE,  sekcja historii przemysłu • 09.00 - 09.20  - mgr Łukasz Chrobak (Muzeum-Zamek w Łańcucie)  - Rola arystokracji polskiej w cukrownictwie doby XIX wieku • 09.20 - 09.40 - mgr Karolina Rybicka (UWr, AP we Wrocławiu) - Koncern Przemysłowy Giesche i Spadkobiercy we Wrocławiu – wrocławski kupiec, przywilej cesarski, spółka górniczo-hutnicza • 09.40 - 10.00 - mgr Piotr Rygus (RIK Katowice) - „Bardziej jeszcze nagli myśl, że kto się tu nie spieszy, ten na kawałek chleba nie zarobi…” – pracownicy górnośląskich hut żelaza i cynku w świetle przemian mających miejsce w XIX wieku oraz pierwszych lat XX wieku. • 10.00 - 10.20 - Dyskusja 
 
10.30- 11.40 - VII OBRADY PLENARNE, sekcja historii kultury • 10.30 - 10.50  - mgr Kamil Kozakowski (UŚ) - Stare i nowe, czy polskie i obce? Opór przed postępem jako walka o zachowanie kultury • 10.50 - 11.10 - Magdalena Sanecka (UW) - Moda zachodnioeuropejska na przełomie XVIII i XIX wieku • 11.10 - 11.30 - mgr Igor Niewiadomski (UW) - Proces upowszechniania kultury fizycznej wśród Polaków w drugiej połowie XIX wieku w zaborze austriackim na przykładzie rozwoju Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Próba oceny • 11.30 - 11.40  - Dyskusja 
 
11.50  - 13.10 - VIII OBRADY PLENARNE, sekcja historii politycznej • 11.50 - 12.10 - Michał Gęsiarz (UAM) - Norweska Wiosna Ludów - między zapomnieniem a momentem przełomu • 12.10 - 12.30 - Michał Kołakowski (UW) - Zarys biografii i koncepcji politycznych Konstantyna Leontjewa • 12.30 - 12.50 - Łukasz Mossakowski (UW) - Aleksander Fiodorowicz Kiereński jako rewolucjonista-utopista, walczący z Niezmienialnym. • 12.50 - 13.10 - Dyskusja 
 
14.00  - 15.40  IX OBRADY PLENARNE, sekcja historii społecznej • 14.00 - 14.20 - mgr Hanna Zwara-Kerlin (AP w Słupsku) - Dziewiętnastowieczne oblicze seksu, seksualności i prostytucji • 14.20 - 14.40 - Stanisław Knapowski (UAM) - Wielka przebudowa Paryża, burzenie starego i wznoszenie nowego świata • 14.40 - 15.00 - mgr Piotr Kruze (UW) - Afrykanie w relacjach europejskich podróżników na przykładzie Bubisów • 15.00 - 15.20 - mgr Natalia Lubińska (UG) - Jak Chińczycy zaczęli jeździć koleją, czyli o początkach transportu kolejowego w XIX-wiecznym Państwie Środka. • 15.20 - 15.40 - Dyskusja 
 
15.50 - 17.10  X OBRADY PLENARNE, sekcja historii wyznań religijnych • 15.50 - 16.10 - Daniel Dylewski (UW) - Wpływ XIX wieku na Kościół Katolicki • 16.10 - 16.30 - Łukasz Kożuchowski (UW) - Nowoczesny katolicyzm? Modernizm katolicki na ziemiach polskich jako nietrafny projekt adaptacji do przemian społecznokulturowych • 16.30 - 16.50 - mgr lic. Sergiusz Anoszko (UKSW) - Poligamia a nowe ruchy religijne: wielożeństwo w doktrynie i praktyce Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów) • 16.50 - 17.10 - Dyskusja 
 
17.20 - 19.00   XI OBRADY PLENARNE, sekcja historii wojskowości • 17.20 - 17.40 - Hubert Korzeniowski (UW) - Pod prąd nowoczesności – funkcjonowanie armii brytyjskiej w XIX w. • 17.40 - 18.00 - mgr Michał Mydłowski (UW) - Rozwój i recepcja techniki wojskowej na przykładzie armii amerykańskiej w latach 1815 - 1865 • 18.00 - 18.20 - Michał Rastaszański (UW) - Rozwój technologiczny podczas wojny krymskiej w raportach amerykańskich obserwatorów. • 18.20 - 18.40 - Kacper Gęsior (UW) - Koniec niedostępności Wysp Brytyjskich. O pierwszych przelotach nad Kanałem La Manche • 18.40 - 19.00 - Dyskusja Zakończenie obrad plenarnych dnia drugiego 
 
 Źródło: MHP

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL