Epoka nowożytna

24.02.2012 aktualizacja 11.08.2016

Wieczór Promocyjny "Pamiętników króla Stanisława Augusta"

Stanisław August Poniatowski Stanisław August Poniatowski

1 marca 2012 roku w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie o godz. 18:00 odbędzie się Wieczór Promocyjny wyjątkowego dzieła literackiego i źródła historycznego "Pamiętników króla Stanisława Augusta", w którego edycję były zaangażowane dwie instytucje: Instytut Studiów Słowiańskich Uniwersytetu Sorbony i  Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu.

"Pamiętniki Stanisława Augusta" ukazały się pod redakcją: Anny Grześkowiak-Krwawicz i Dominiqe’a Triaire’a Stanislas Auguste Mémoires, Paris 2012

To pierwsza pełna i krytyczna edycja wspomnień ostatniego króla Polski. Dzieło imponujące swoją objętością, unikatowy dokument epoki a jednocześnie utwór o wysokich walorach literackich.  Edycja Pamiętników Stanisława Augusta jest efektem wieloletniej współpracy francusko-polskiej, badaczy literatury i historyków dwóch instytucji, które podjęły się trudu ich wydania.

Niewielu spośród władców epoki nowożytnej zostawiło po sobie wspomnienia. Do wyjątków należy ostatni król w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Stanisław August. Jego pamiętniki pisane od roku 1771 przez wiele kolejnych lat obejmują dzieje króla od chwili narodzin w roku 1732 do roku 1778, w powiązaniu z losami kraju.

Pisane z myślą o potomnych, nie od razu zostały ujawnione. Długi czas z rozkazu carskiego spoczywały zapieczętowane w archiwach rosyjskich. Dostęp do nich umożliwiono badaczom dopiero w XX wieku, kiedy to ukazało się pierwsze ich wydanie. Pamiętniki stanowią w pewnym sensie obronę króla i jego decyzji politycznych, a zarazem rozległą panoramę epoki kreśloną świetnym piórem i wspartą licznymi dokumentami. Pokazują kulturę i obyczaje czasów oświecenia, meandry i kulisy rozgrywek politycznych, a przede wszystkim rozpaczliwą walkę Rzeczypospolitej i jej monarchy o uratowanie choćby resztek suwerenności.

 

Profesor Dominique Triaire

Znakomity badacz i edytor literatury oświecenia. Profesor Université Paul-Valéry Montpellier III. Podstawowym przedmiotem jego badań jest literatura francuskojęzyczna polskich autorów, której jest niestrudzonym propagatorem. Jeden z najwybitniejszych znawców archiwów i źródeł dotyczących historii i historii literatury polskiej 2. poł. XVIII wieku. Wraz z François Rossetem współautor 5-tomowego wydania dzieł wszystkich Jana Potockiego oraz pierwszej jego gruntownej biografii (wydanie polskie Warszawa 2007). Od lat współpracuje z polskimi badaczami. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW, kierownik Pracowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, wiceprezes  Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, w latach 2003 – 2011 członkini Komitetu Wykonawczego International Society for Eighteenth-Century Studies.

Przedmiotem zainteresowań badawczych profesor A. Grześkowiak-Krwawicz jest historia myśli politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz kultura epoki oświecenia.
wybrane publikacje:

"O formę rządu, czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego", Warszawa, Instytut Badań Literackich, 2000

"Zabaweczka. Józef Boruwłaski - fenomen natury - szlachcic - pamiętnikarz", Gdańsk, Słowo/Obraz - Terytoria, 2004

"Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku", Gdańsk, Słowo/Obraz-Terytoria, 2006

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL