Polska po 1989 roku

10.12.2017

Akademia Morska w Gdyni pretenduje do przekształcenia w Uniwersytet

Akademia Morska w Gdyni zwróciła się do ministra gospodarki morskiej i żeglugi z wnioskiem o przekształcenie w Uniwersytet. Nowa nazwa ma podnieść rangę uczelni ale też pozwolić na odróżnianie jej od szkół wyższych mających status akademiami wojskowych.

Akademia Morska zdecydowała się wystąpić do resortu gospodarki morskiej, bo w roku akademickim 2016/2017 spełniła wszystkie formalne wymogi konieczne do przekształcenia w Uniwersytet. Do wniosku dołączono podjętą przez senat Akademii uchwałę dotyczącą zmiany nazwy, a także listy poparcia wystosowane przez regionalne i lokalne władze oraz instytucje związane z działalnością morską, stoczniową, naukową i biznesową.

Jak zaznaczyła Agnieszka Czarnecka pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Akademii Morskiej, ostateczną decyzję w sprawie zmiany nazwy uczelni podejmie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, czyli minister Marek Gróbarczyk.

Czarnecka podkreśliła, że zmiana nazwy jest "zmianą prestiżową, podnoszącą rangę uczelni w rankingach światowych i europejskich". "Programy nauczania, kierunki, siatki godzin, wykładowcy nie zmienią się" – zaznaczyła dodając, że zmiana nazwy pozwoli na odróżnianie uczelni od szkół, które są akademiami wojskowymi.

Czarnecka przypomniała też, że – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, miano uniwersytetu przysługuje uczelniom, których wydziały posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym - co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

Wyjaśniła, że wydziały Akademii Morskiej posiadają w tej chwili sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym pięć dotyczących nauk technicznych. "Akademia Morska spełniła wszystkie niezbędne warunki do tego, aby stać się Uniwersytetem" – dodała.

W Akademii Morskiej w Gdyni uczy się ponad 5,5 tysiąca studentów. Nauka prowadzona jest tutaj na czterech wydziałach: elektrycznym, mechanicznym, nawigacyjnym oraz przedsiębiorczości i towaroznawstwa. Oferują one studia na 36 specjalnościach prowadzonych w ramach ośmiu kierunków.

Uczelnia została otwarta – jako Szkoła Morska, w grudniu 1920 r. w Tczewie. W 1930 r. przeniesiono ją do Gdyni, w 1968 r. przekształcono w Wyższą Szkołę Morską, a w 2002 r - w Akademię Morską.

Gdyńska uczelnia jest jedną z trzech, obok Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, szkół wyższych w Polsce wyspecjalizowanych przede wszystkim w edukacji morskiej. (PAP)

autor: Anna Kiscka

aks/ zan/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL