Holokaust

25.06.2016 aktualizacja 18.07.2016

Druga edycja Szkoły Letniej II stopnia - "Nauczanie o Holokauście"

W dniach 1-4 lipca w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się druga edycja Szkoły Letniej II stopnia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, liderów społeczności lokalnych, pracowników instytucji kultury i działaczy organizacji pozarządowych, którzy pełnić będą rolę multiplikatorów w zakresie edukacji o Holokauście, upamiętniania ofiar Zagłady i zachowania dziedzictwa żydowskiego.

Do uczestnictwa w programie zostanie zaproszonych 20 osób, które w swojej pracy wykazują się ponadprzeciętną aktywnością w zakresie nauczania i upamiętnienia Zagłady, wśród nich znajdą się też absolwenci dziesięciu edycji Szkoły Letniej stopnia podstawowego, które nieprzerwanie odbywały się w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2006 – 2015.

Zorganizowanie drugiej edycji Szkoły Letniej II stopnia jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu ze strony Fundacji Koret oraz niemieckiej fundacji EVZ (Erinnerung Verantwortung Zukunft).

Uczestnicy seminarium II stopnia będą zastanawiać się jak skutecznie przeciwdziałać współczesnemu antysemityzmowi i rasizmowi, jak rozmawiać z młodzieżą o trudnych kwestiach, np. o różnych postawach Polaków wobec Holokaustu, jak ucząc o Holokauście i prawach człowieka efektywnie korzystać z technologii IT, materiałów audiowizualnych, jak wykorzystywać lokalne miejsca pamięci w podejmowanych działaniach na rzecz przywracania pamięci i dziedzictwa żydowskiego.

Formuła zajęć będzie obejmować praktyczne warsztaty, konwersatoria, dyskusje panelowe, co pozwoli  uczestnikom aktywnie włączać się w omawiane i analizowane zagadnienia.

Intencją organizatorów Szkoły Letniej II stopnia jest stworzenie odpowiednich warunków do swobodnej dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, wykładowcami oraz zaproszonymi liderami społeczności lokalnych i działaczami organizacji pozarządowych, czemu sprzyjać będą ciekawy i przemyślany program, profesjonalizm i entuzjazm wykładowców, a także przyjazna atmosfera panująca w murach krakowskiej Alma Mater.

Szkoła Letnia II stopnia została objęta patronatem honorowym przez Wojewodę Małopolskiego, Pana Józefa Pilcha oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Jacka Krupę.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: TVP3 Kraków, Miesięcznik ZNAK, Dziennik Polski, miesięcznik Midrasz, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” oraz portale internetowe:  Historia.org.Pl, HistMag.org, Dzieje Pl. Portal Historyczny, Oświęcim online i gazeta miejska.

Źródło: Centrum Badań Holokaustu UJ

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL