Polska po 1989 roku

19.11.2018

J. Gowin: jednoczenie się Europy to jeden z najbardziej wartościowych projektów w historii

Jarosław Gowin podczas konferencji „Europa i Pojednanie”, w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” we Wrocławiu. Fot. PAP/A. Koźmiński Jarosław Gowin podczas konferencji „Europa i Pojednanie”, w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” we Wrocławiu. Fot. PAP/A. Koźmiński

Jednoczenie się Europy, bez przemocy i dla wspólnego dobra, to jeden z najbardziej wartościowych projektów w historii - powiedział w poniedziałek we Wrocławiu wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji „Polonia Restituta”.

Wicepremier uczestniczył w konferencji "Europa i Pojednanie" zorganizowanej w poniedziałek przez Uniwersytet Wrocławski oraz Akademię Ignatianum w Krakowie. Była to siódma z cyklu dziesięciu debat organizowanych w ramach projektu "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości", który zainicjowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas wystąpienia otwierającego konferencję metropolita wrocławski abp Józef Kupny, cytując słowa św. Jana Pawła II, podkreślił, że „nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”.

„Istotą papieskiego projektu było budowanie Europy ducha, Europy stanowiącej duchowo-materialną całość, bez podziałów na wschód i zachód. Europy budowanej na porozumieniu, przełamującej historyczne uprzedzenia i lęki, likwidującej wybujałe nacjonalizmy i nietolerancję” - mówił hierarcha.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślił podczas otwarcia konferencji, że jednoczenie się Europy bez przemocy i dla wspólnego dobra to jeden z najbardziej wartościowych projektów w historii. „Uczestnicząc w tym projekcie musimy mocno akcentować nasze racjonalne argumenty, nasze interesy, ale też mamy obowiązek otwierać się na argumenty innych i szukać kompromisu” - mówił Gowin.

Minister nauki mówił również o zagrożeniach, jakie stoją przed Unią Europejską. W tym kontekście wymienił m.in. „unijną biurokrację” oraz „zbyt głęboką ingerencję czynników unijnych w obszar funkcjonowania państw narodowych”.

„To są podstawowe zagrożenia. Nacjonalizmy w przeciwieństwie do patriotyzmu są czymś nagannym. Te nacjonalizmy, które rodzą się w Europie nie są jednak zjawiskiem samoistnym; są one reakcją na utopię federalizmu, na utopię stworzenia jednego superpaństwa europejskiego, które unieważnia to, o czym mówił Robert Schuman, to, co nazywamy ojczyzną, tożsamością narodową” - mówił Gowin.

Podczas spotkania z dziennikarzami Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. Józef Bremer podkreślił, że Wrocław jako miasto wielokulturowe, ważne w historii jest odpowiednim miejscem do przeprowadzania takiej debaty. „Pamiętamy wielką mszę świętą w Krzyżowej, gdzie premier Mazowiecki i kanclerz Kohl podali sobie ręce, wymienili znak pokoju. To wielkie pojednania na wielkich płaszczyznach, ale to, co uważam teraz za bardzo ważne, to pojednanie na poziomie niższym, w którym ludzie się spotykają, gdzie jest dialog i gotowość do tego, żeby komuś przebaczyć, podać mu rękę i próbować razem iść wspólną drogą” – mówił.

Jarosław Gowin przypomniał, że w niedzielę minęła 53. rocznica wydania historycznego listu, który polscy biskupi skierowali do biskupów niemieckich, ze słowami "przebaczamy i prosimy o przebaczenie". W jego opinii pojednanie polsko-niemieckie w ogromnej mierze już się dokonało, chociaż - jak dodał - „współpraca obu państw jest wyzwaniem, któremu będą musiały sprostać kolejne rządy i pokolenia obu społeczeństw”.

Szef resortu nauki zaznaczył, że dużym wyzwaniem jest pojednanie polsko-ukraińskie. „Szczególnie ważne wobec faktu, że w Polsce bezpieczeństwa, zamożności szukają w tej chwili setki tysięcy naszych współbraci z Ukrainy” – dodał.

Jego zdaniem, wielkim wyzwaniem jest także pojednanie polsko-polskie. „Dzisiaj nie przypominamy jednego narodu, przypominamy dwa zwaśnione plemiona” – powiedział zwracając uwagę, że „te procesy pojednania muszą być postrzegane w szerszym tle, którym jest proces integracji europejskiej”.

„Ważne w integracji Europy jest, żeby precyzyjnie zdefiniować gdzie leżą zagrożenia. Na zachodzie Europy słusznie zwraca się uwagę na zagrożenie związane z falą ksenofobicznego nacjonalizmu. Jest ono zjawiskiem groźnym, przypomina gorączkę, ale jest nie tyle chorobą, co objawem choroby” – mówił Gowin dodając, że „źródłem tej choroby jest utopia jednego europejskiego superpaństwa.”

Podkreślił, że droga do pogłębienia integracji europejskiej prowadzi poprzez powrót do pierwotnego kształtu, który procesowi integracji europejskiej starali się nadać jej ojcowie założyciele – Robert Schuman, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle czy Alcide De Gasperi. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska

ato/ pdo/ ekr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL