Polska po 1989 roku

08.03.2019

Kraków: historyk Karolina Jedynak laureatką Nagrody Słowikowskiego

Historyk Karolina Jedynak z X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odebrała w piątek z rąk prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego Nagrodę im. Tadeusza Słowikowskiego dla nauczycieli historii.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w X LO im. KEN. Nagrodę Słowikowskiego. Wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. przez oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH), otrzymują nauczyciele historii, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w nauczaniu i popularyzacji przedmiotu oraz dziejów i kultury Krakowa.

Tegoroczna laureatka mgr Karolina Jedynak jest absolwentką historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Naucza od 14 lat historii i wiedzy o społeczeństwie. Wychowała wielu laureatów olimpiad i konkursów, angażuje uczniów w różnorodne projekty.

W 2018 r. jej uczniowie wzięli udział w konferencji naukowej "Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości", rok wcześniej – w wybranych sesjach Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polskich. Są też regularnie uczestnikami konkursu wiedzy o samorządzie krakowskim oraz projektu "Uczeń-Obywatel". W każdym roku szkolnym biorą udział w spotkaniach historycznych organizowanych w krakowskich muzeach – m.in. w Fabryce Schindlera, Muzeum Archeologicznym, Muzeum Krakowa, Muzeum AK. Jeżdżą też na wycieczki naukowe. W 2010 r. Karolina Jedynak zorganizowała spotkania uczniów X LO z młodzieżą z Izraela, od 2009 r. realizuje projekt "Londyn", który ma zapoznać młodych ludzi z dorobkiem cywilizacji europejskiej, kształtować postawy proeuropejskie i demokratyczne.

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Jedynak i jej uczniowie przygotowali trzy panele historyczne z udziałem członków Polskiego Towarzystwa Historycznego, skierowane do młodzieży krakowskich liceów.

"Nauczanie to spełnienie mojego marzenia. Zawsze chciałam być nauczycielem, teraz więc realizuję swoją pasję. Zawód wybrałam też z przekonania, że to, co robię, ma sens – że nie tylko przekazuję młodym wiedzę, ale i w jakiś sposób działam na rzecz środowiska lokalnego" – powiedziała PAP Karolina Jedynak.

Zapytana o to, jacy są dzisiejsi uczniowie, oceniła, że inni niż 15 lat temu. "Nie boją się stawiać pytań i żądać odpowiedzi. Mają problem ze zdefiniowaniem, kto jest ich autorytetem. Są wrażliwsi niż uczniowie 15 lat temu" – powiedziała i zaznaczyła, że wyróżnieniem jest dla niej praca z uczniami X LO im. KEN; podziękowała też wszystkim pracownikom szkoły za wsparcie.

"To nagroda bardzo ważna dla naszego miasta, dla podkreślenia roli, jaką Kraków zawsze odgrywał w życiu polskiej oświaty. Dzięki niej możemy uczcić pamięć prof. Tadeusza Słowikowskiego, przywołać jego zasługi dla Uniwersytetu Pedagogicznego, dla kształcenia pokoleń historyków i nauczycieli historii, dla formowania naszej świadomości i kultury historycznej. A jednocześnie wyróżniać, nagradzać nauczycieli, którzy współcześnie tworzą dobre wzorce, wyznaczają standardy nauczania tego przedmiotu" – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Patron nagrody urodził się w 1907 r. w Opatkowicach koło Proszowic (woj. małopolskie). Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1932 r. pracował jako nauczyciel historii w szkołach średnich – w Częstochowie i w Nowym Sączu. W czasie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie. Po wojnie nauczał w gimnazjum i liceum im. św. Jacka w Krakowie, a potem w I LO im. Nowodworskiego. Później pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej i w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zmarł w 1993 r. Spoczywa na cmentarzu Rakowickim.

Regulamin przyznawania nagrody opracowali dydaktycy, historycy i członkowie zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zgłoszeni do nagrody nauczyciele są oceniani na podstawie rozbudowanego kwestionariusza. Oprócz opinii dyrektora, istotną rolę przy przyznaniu nagrody pełni również opinia samorządu uczniowskiego, formy prowadzenia lekcji, praca pozalekcyjna z uczniami, lekcje muzealne i archiwalne, liczba uczniów uczestniczących w konkursach historycznych, aktywność w stowarzyszeniach kulturalnych i naukowych.

Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą członkowie zarządu krakowskiego oddziału PTH, przedstawiciel prezydenta miasta Krakowa, dyrektorzy Instytutów Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dydaktycy historii z obu uczelni, metodycy, znawcy dydaktyki muzealnej i czynni nauczyciele historii. Prawo zgłaszania kandydata do nagrody przysługuje dyrekcji szkoły, w której jest on zatrudniony, a także członkom kapituły.(PAP)

Autor: Beata Kołodziej

bko/aszw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL