Polska po 1989 roku

18.07.2019

MON: limit miejsc na uczelniach wojskowych dla podchorążych w roku akademickim 2020/21 to 1411 osób

Limit miejsc na studia stacjonarne w uczelniach wojskowych, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w roku akademickim 2020/2021, to 1411 osób – zdecydowało MON. Resort chce, żeby kandydaci na żołnierzy zawodowych mogli się szkolić na czternastu kierunkach.

Projekt rozporządzenia ministra obrony, ustalający limity miejsc, zamieszczono w czwartek w systemie internetowym Rządowego Centrum Legislacji. Projekt został już skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Jak podkreślono, rozporządzenie na celu "zabezpieczenie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych RP wynikających z prowadzonej przez resort ON polityki kadrowej" i określenie limitu przyjęć na studia na danym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, z uwzględnieniem możliwości dydaktycznych tych uczelni.

Wyjaśniono, że limit przyjęć, na poziomie 1411 osób, uwzględnia potrzeby zgłoszone przez poszczególne komponenty Sił Zbrojnych RP w zakresie uzupełniania pierwszych oficerskich stanowisk służbowych w danych korpusach osobowych w 2025 r. "Zgłoszone potrzeby kształcenia w ramach stacjonarnych studiów wojskowych poparte są analizą sytuacji w zakresie nieobsadzonych pierwszych stanowisk służbowych w korpusie oficerów zawodowych, w perspektywie ukończonego przez kandydatów objętych limitem 1411 miejsc, procesu kształcenia zakończonego uzyskaniem tytułu zawodowego magistra (lub równorzędnego).

Całkowity koszt kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych z rocznika 2020/2021 w ciągu pięciu lat studiów wyniesie 579 287 000 zł - środki finansowe na ten cel są stałym składnikiem budżetu resortu obrony narodowej i są przekazywane co roku w formie subwencji lub dotacji uczelniom wojskowym.

Nabór w 2020 r. zostanie przeprowadzony w czterech krajowych uczelniach wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (800 miejsc), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (130 miejsc), Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (365 miejsc) i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie (116 miejsc).

Resort chce kształcić kandydatów na żołnierzy zawodowych na czternastu kierunkach. Są to: budownictwo (52 miejsca), chemia (10 miejsc), elektronika i telekomunikacja (207 miejsc), geodezja i kartografia (20 miejsc), informatyka (122 miejsca), inżynieria bezpieczeństwa (60 miejsc), kryptologia i cyberbezpieczeństwo (116 miejsc), logistyka (97 miejsc), lotnictwo i kosmonautyka (122 miejsca), mechanika i budowa maszyn (98 miejsc), mechatronika (124 miejsca), nawigacja (58 miejsc), systemy informacyjne w bezpieczeństwie (40 miejsc) oraz dowodzenie/zarządzanie (285 miejsc).

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych powoływane są rozkazem rektora - komendanta uczelni wojskowej do służby kandydackiej. Po ukończeniu studiów absolwenci uczelni wojskowych uzyskują tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, zostają promowani na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów (podporucznik) i są powoływani do stałej zawodowej służby wojskowej. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL