Polska po 1989 roku

12.12.2017

W komisji edukacji o nauczaniu uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych przyjęła informację MEN w sprawie zmian w systemie oświaty dotyczących nauczania uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

Wprowadzone zmiany były spowodowane reformą edukacji, która weszła w życie 1 września 2017 r. Konieczne były zmiany organizacyjne w szkołach prowadzących taką edukację w związku z wygaszaniem gimnazjów i utworzeniem w szkołach podstawowych VII klas.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć przedstawił informację ws. zmian w systemie oświaty, dotyczących wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Komisja przyjęła informację.

Wprowadzono obowiązkową naukę drugiego języka obcego od klasy VII szkoły podstawowej (za drugi język obcy nie jest uznany język mniejszości narodowej), a także możliwość tworzenia oddziałów dwujęzycznych już od klasy VII w szkołach podstawowych.

Nowym rozwiązaniem od 1 września 2017 r. jest także nauka przez uczniów takich szkół własnej historii i kultury, oraz możliwość nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

Maciej Kopeć omówił również planowane przez MEN zmiany w systemie subwencji oświatowych przekazywanych na uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Wynikają one ze zmieniających się warunków organizacji nauki języka mniejszości. Zapewnił, że "te zmiany nie zmienią poziomu finansowania kształcenia uczniów mniejszości narodowej i etnicznej. Globalna pula środków pozostaje ta sama".

Przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Danuta Pietraszewska, pytała, jak jest kontrolowane wydatkowanie w gminach części subwencji przeznaczonej na nauczanie uczniów mniejszości narodowych i etnicznych.

Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN Grzegorz Pochopień odpowiedział, że subwencja "nie jest dzielona takim instrumentem, który wymusza przeznaczanie określonych sum na te cele, które były wskazane w podziale. Dochodzą do nas sygnały, że te środki w niektórych gminach nie są w pełni przeznaczane na ten zadania, na które zostały zaplanowane" - przyznał. Dodał, że "nie ma środków kontroli wydatkowania tych pieniędzy".

Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN Katarzyna Koszewska wyjaśniła, że nadzór pedagogiczny szkół prowadzą kuratoria oświaty, które kontrolują realizację zadań w tym zakresie, m.in. "organizację zajęć z nauki języka mniejszości narodowej i języka regionalnego".

Prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma poruszył kwestię badania jakości nauczania mniejszości narodowych i etnicznych. Kopeć w odpowiedzi zaznaczył, że efektywność nauczania jest badana przez dyrektorów szkół i kuratorów oświaty "za pomocą takich narzędzi jak edukacyjna wartość dodana", która pozwala oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Wskazał także, że wymiernym wskaźnikiem są "wyniki egzaminów maturalnego i gimnazjalnego, a w przyszłości ósmoklasisty".

"Zmierzamy do tego, aby nasze działania edukacyjne były jak najbardziej skuteczne i żeby tego języka było jak najwięcej" - zapewnił Kopeć.(PAP)

autor: Anna Dudzik

adzi/ malk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL