Polska po 1989 roku

02.03.2018

Zaprezentowano pomoce dydaktyczne wspólnie opracowane przez historyków z Polski i Rosji

Pomoce dydaktyczne opracowane przez historyków z Polski i Rosji zaprezentowane w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Fot. PAP/T. Gzell Pomoce dydaktyczne opracowane przez historyków z Polski i Rosji zaprezentowane w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Fot. PAP/T. Gzell

Nie dążyliśmy do ujednolicenia wizji polsko-rosyjskiej historii, ani do tego, by tę historię banalizować; naszym celem było nowe podejście do kwestii historycznych i przełamywanie stereotypów - mówili historycy z Polski i Rosji po prezentacji pomocy dydaktycznych dla nauczycieli historii.

Prezentacja dwóch tomów pomocy dydaktycznych dla nauczycieli historii, które zostały wspólnie opracowane przez historyków i środowiska eksperckie z Polski i Rosji odbyła się w piątek w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Projekt zainicjowali prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest zarazem pełnomocnikiem szefa MSZ ds. Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych i prof. Aleksandr Czubarian z Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk.

Prof. Filipowicz wskazywał w piątek, że historycy opracowujący pomoce dydaktyczne nie dążyli do ujednolicenia wizji polsko-rosyjskiej historii.

"Historia jest na tyle bogata, że daje możliwość wielu interpretacji. Naszą ideą było nieunikanie obszarów trudnych, nie dążyliśmy też do tego, by historię banalizować" - mówił. "Przyświecał nam cel, by polskiego odbiorcę uczulić na rosyjski punkt widzenia, a rosyjskiego odbiorcę uczulić na polski obszar wrażliwości" - dodał prof. Filipowicz.

Prof. Czubarian podkreślił, że mimo istnienia "w polsko-rosyjskiej historii skomplikowanych, trudnych, a czasami nawet przestępczych wydarzeń", autorzy opracowań chcieli przekazać pozytywne przesłanie, by historia nie przeszkadzała w przyszłości dobrze współpracować. "Celem wspólnej pracy było pokazanie nowego podejścia do kwestii historycznych i przełamywanie stereotypów" - wskazywał.

"Mamy nadzieję, że to, co robimy wniesie ogromny wkład do rozwoju naszej współpracy i naszych stosunków. Ogólną ideą jest to, żeby historia w mniejszym stopniu była związana z polityką" - dodał prof. Czubarian.

Publikacja wydana została w ramach projektu "Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii" realizowanego od 2012 r. przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Instytut Historii Powszechniej Rosyjskiej Akademii Nauk, ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Projekt poświęcono przygotowaniu tomów pomocy dydaktycznych dla nauczycieli historii w Rosji i Polsce dotyczących dziejów stosunków polsko-rosyjskich.

Z wydanych obecnie - w polskiej i rosyjskiej wersji językowej - dwóch tomów: pierwszy, poświęcony jest historii wczesnonowożytnej (obejmującej XIV-XVIII wiek), drugi dotyczący XIX wieku. Każdy z tomów zawiera eseje poświęcone konkretnemu zagadnieniu historycznemu, które zostały napisane wspólnie przez polskiego i rosyjskiego historyka, a także wybór źródeł oraz zadania szkoleniowe.

Na publikację czeka jeszcze tom trzeci, poświęcony historii XX wieku. Prof. Filipowicz powiedział, że tom ten ze strony polskich i rosyjskich autorów jest gotowy i czeka na zatwierdzenie przez rosyjskie kierownictwo projektu.

Rosyjski nakład książek będzie dostępny dla rosyjskich nauczycieli w polskiej ambasadzie w Moskwie. Nakład w języku polskim będzie dostępny w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Podręczniki będą także dostępne w całości w na stronie internetowej: www.iesw.lublin.pl. (PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska

reb/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL