PRL

21.11.2018 aktualizacja 08.12.2018

„Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961”

autor: Witold Bagieński
„Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961” „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961”

Witold Bagieński za publikację „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961” został laureatem konkursu „Książka Historyczna Roku”. Nagrodę im. Oskara Haleckiego otrzymał w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”. W publikacji autor przedstawił pierwsze 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucję jego struktury organizacyjnej, cele i obszary działania, metody pracy, a także funkcjonariuszy i ich agentów.

"To książka nowatorska, która wprowadza do wiedzy historycznej ogromną liczbę informacji. To praca o rzeczywiście bardzo tajemniczej strukturze, jakim był komunistyczny wywiad, podległy najpierw Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później MSW (...). Bagieński potwierdził, że wywiad między innymi zajmował się głównie szpiegowaniem emigracji politycznej w Londynie i w Paryżu, mniej zaś zajmował się przeciwnikami militarnymi, bo w tej dziedzinie miał ograniczone możliwości" - powiedział dziennikarzom przewodniczący jury, historyk prof. Antoni Dudek.

W obszernym dwutomowym dziele Bagieńskiego - doktora historii, który na co dzień pracuje w Archiwum IPN - czytamy, że wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. "Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu" - napisał Bagieński.

Konkurs organizowany jest przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury po raz jedenasty. W tym roku wydawnictwa i rektorzy szkół wyższych zgłosili do konkursu 89 publikacji. Wyboru najlepszych publikacji dokonało jury złożone z wybitnych polskich historyków oraz czytelnicy w plebiscycie internetowym.  (PAP)

nno/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL