Holokaust

26.10.2011 aktualizacja 19.07.2016

"Dialogi porozumienia" książka o relacjach ukraińsko-żydowskich

W Kijowie zaprezentowano "Dialogi porozumienia" - książkę dwojga autorów z Polski, poświęconą relacjom ukraińsko-żydowskim. Są to rozmowy z ukraińskimi i żydowskimi intelektualistami, analizującymi stosunki między dwoma narodami. 22 wywiady z Ukraińcami i mieszkającymi lub związanymi z Ukrainą Żydami przeprowadziła Iza Chruślińska i Piotr Tyma. Publicyści ci zajmują się stosunkami polsko-ukraińskimi, którym poświęcili m.in. wydaną w 2005 roku książkę "Wiele twarzy Ukrainy".

"+Dialogi porozumienia+ to próba pokazania tego, co było ważne dla relacji ukraińsko-żydowskich w przeszłości i co wpływa na nie dziś. Zastanawiając się nad relacjami polsko-ukraińskimi zauważyliśmy, że nie da się o nich rozmawiać bez uwzględnienia tematu stosunków ukraińsko-żydowskich" - powiedziała podczas prezentacji książki Chruślińska.

"W naszej pracy przedstawiamy różne postawy. Prócz tych, które zaistniały w okresie okupacji, prócz udziału Ukraińców w Holokauście czy pogromach, mamy na Ukrainie do czynienia z fenomenem porozumienia ukraińsko-żydowskiego w ramach ruchu dysydenckiego czasów byłego ZSRR, o czym w Polsce i na Ukrainie bardzo mało się mówi" - wyjaśnił w rozmowie z PAP Tyma.

Wśród rozmówców Chruślińskiej i Tymy są m.in.: ukraiński historyk Jarosław Hrycak, prof. Natalia Jakowenko, dysydent i były więzień polityczny Semen Hłuzman, działacz demokratycznego podziemia z czasów ZSRR Josyp Zisels, obrońca praw człowieka Myrosław Marynowycz, publicyści Witalij Portnikow i Mykoła Riabczuk, socjolog Leonid Finberg.

"Dialogi porozumienia" ukazały się w Kijowie w języku ukraińskim.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ ap/ hes/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL