Kultura i sztuka po 1989 roku

06.11.2017

MKiDN wnioskuje o znaczne zwiększenie budżetu na 2017 rok

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. 09.2017. Fot. PAP/T. Gzell Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. 09.2017. Fot. PAP/T. Gzell

Zwiększenie wydatków budżetu MKiDN na rok 2017 o 1 mld 200 mln zł. pozytywnie zaopiniowała w poniedziałek Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Z tych środków resort zamierza m.in. wykupić Polskie Nagrania, oraz zrekompensować mediom publicznym zwolnienia z opłat abonamentowych.

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu opiniowała w poniedziałek przedstawiony przez MKiDN projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017 - zwiększenie wydatków resortu o 1,195 mld zł, czyli powiększenie ich o około jedną trzecią całego tegorocznego budżetu, który wynosi 3,644979 mld zł.

Najwięcej - 980 mln zł - ministerstwo przeznacza na zrekompensowanie mediom publicznym ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-17. Ustawa z marca 2010 r. poszerzyła krąg osób zwolnionych z opłat abonamentowych o m.in. osoby, które ukończyły 75 rok życia, inwalidów I grupy oraz kombatantów. "Od wejścia w życie tej ustawy zadania mediów publicznych nie zostały zmniejszone, a ubytek środków na ich realizację nie został zrekompensowany" - przypomniał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski, uzasadniając decyzje ministerstwa.

Anna Sobecka (PiS) podkreśliła, że zła sytuacja finansowa mediów publicznych spowodowana jest przede wszystkim "nieodpowiedzialnym wezwaniem Donalda Tuska do niepłacenia abonamentu", a media publiczne, jako wartość ogólnonarodowa, zasługują na wsparcie i rekompensację poniesionych strat. Rekompensata miałaby zostać przekazana na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na który wpływają opłaty abonamentowe, a rada, w drodze uchwały, ustali sposób podziału tej kwoty pomiędzy poszczególne jednostki radia i telewizji.

O 115 mln zł mają zostać zwiększone wydatki majątkowe ministerstwa, z czego część ma zostać przeznaczona na zakup praw własności do katalogu zbiorów Polskich Nagrań od firmy Warner Music Poland. Wśród około 40 tys. nagrań wchodzących w skład tego zbioru są m.in. nagrania konkursów pianistycznych im. Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego, polskich kompozytorów współczesnych, rejestracje nagrań w studio Polski Jazz, nagrania Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego a także nagranie takich artystów jak Czesław Niemen, Anna Jantar, Wojciech Młynarski, Zbigniew Wodecki, Marek Grechuta, Skaldowie.

"W lipcu odbyło się spotkanie przedstawicieli Warner Music Poland i MKiDN w efekcie którego Warner potwierdził zainteresowanie odsprzedaży zbiorów Polskich Nagrań wraz z prawami na rzecz MKiDN. Spółka Polskie Nagrania jest właścicielem praw autorskich do utworów, które są perłą w koronie polskiej muzyki, dlatego MKiDN nie mogło być obojętne wobec możliwości odkupu tej spółki, która wcześniej była przecież w domenie Skarbu Państwa i została sprzedana w 2015 r. Jeżeli negocjacje będą szły dobrze, to do końca roku odkupimy spółkę i przekażemy prawa do nagrań Filmotece Narodowej — Instytutowi Audiowizualnemu (FINA). W tej chwili jesteśmy na etapie negocjacji, więc trudno dyskutować o kosztach, mam nadzieję, że nikt nie poczuje się pokrzywdzony. W granicach rozsądku nie będziemy szczędzić wysiłku by odkupić Polskie Nagrania" - mówił Lewandowski.

Firma Warner Music Poland chciała, aby negocjacje poprzedziła niezależna wycena dokonana przez profesjonalny podmiot. Nieoficjalnie do MKiDN dotarła informacja, że szacunkowa wycena PN wyniosła pomiędzy 50 a 80 mln zł. Resort dopuszcza rekompensatę inwestycji Warner Music Polska w zakup zbiorów i praw Polskich Nagrań, ale też poniesionych przez firmę kosztów. Warner, poza wykupem samej firmy (8,1 mln zł), zainwestował ok. 2-3 mln w uporządkowanie jej katalogu i kwestii praw autorskich.

W ramach zwiększenia wydatków majątkowych MKiDN sfinansowane mają być także m.in. przejęcie zbiorów Muzeum Techniki NOT w Warszawie na rzecz utworzonego Narodowego Muzeum Techniki, zakup Folwarku Wschodniego, przylegającego do parku wilanowskiego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zakup historycznego budynku szpitala na ul. Siennej 60 w Warszawie na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego, a także zakup Pałacu Lubomirskich przy pl. Litewskim 3 w Lublinie na potrzeby tworzonego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP. Dofinansowana zostanie też digitalizacja materiałów filmowych, oraz nowy sprzęt dla łódzkiej filmówki.

MKiDN zamierza też z dodatkowych środków zabezpieczyć pieniądze na planowane na przyszły rok utworzenie ośrodka badawczego Instytut Solidarności i Odwagi, który zajmować się będzie m.in. popularyzacją wiedzy na temat polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Zaopiniowana pozytywnie przez posłów Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2017, trafi teraz pod obrady Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. (PAP)

autor: Agata Szwedowicz

edytor: Paweł Tomczyk

aszw/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL