Polska po 1989 roku

01.04.2017 aktualizacja 05.04.2017

Polska Agencja Prasowa zmienia strukturę organizacyjną

Siedziba Polskiej Agencji Prasowej. 2009 r. Fot. PAP/G. Jakubowski Siedziba Polskiej Agencji Prasowej. 2009 r. Fot. PAP/G. Jakubowski

1 kwietnia wchodzi w życie nowy regulamin Polskiej Agencji Prasowej, który zmienia jej strukturę organizacyjną.

„Sens zmian jest prosty – mówi prezes zarządu PAP Artur Dmochowski. - Dotychczasowa struktura PAP była nieprzejrzysta i nieefektywna. Nie tylko nie sprzyjała synergii pomiędzy różnymi częściami Agencji, ale wręcz utrudniała ich komunikację i współpracę”.

W nowej strukturze podstawową częścią PAP będzie jednolity pion redakcyjny – Redakcja Naczelna, w którym znajdą się m.in. – dotąd podzielone - redakcje: PAP Media, PAP Biznes i PAP Foto. Ułatwi to skoordynowanie i usprawnienie ich pracy.

W Redakcji Naczelnej działać też będą: Newsroom, Redakcja Krajowa (w ramach której działa m.in. lifestyle'owy PAP Life), Sportowa i Zagraniczna. Trwają prace nad budową nowych redakcji: Multimedialnej, która rozwinąć ma serwis wideo PAP oraz Opinii i Komentarzy. PAP rozwija też serwisy obcojęzyczne, przede wszystkim angielski.

Redakcją Naczelną będzie kierował Radosław Gil, od maja ub.r. szef PAP Media. Kierował on już redakcją PAP w latach 2006-09. Wcześniej pracował m.in. jako reporter, a następnie szef serwisu politycznego PAP, dziennikarz "Rzeczpospolitej" i „Super Expressu”, TV Puls oraz telewizyjnej "Panoramy".

Zastępcą redaktora naczelnego został Cezary Bielakowski – były dziennikarz tygodnika „Wprost”. Wcześniej pracował w studiu filmowym „OKO” jako redaktor literacki oraz w agencji informacyjnej SiS-Serwis jako reporter. Był też redaktorem w PAP, „Życiu”, „Rzeczpospolitej” i „Newsweeku”.

Pozostałe części PAP to pierwszym rzędzie nowy pion operacyjny: Biuro Rozwoju, które zajmie się m.in. sprzedażą, promocją i marketingiem serwisów PAP, Centrum Prasowe - odpowiedzialne m.in. za organizację konferencji prasowych oraz dział, w którym powstawać będą nowe projekty Agencji.

Dział informatyczny podzielony zostanie na dwie części: Biuro Informatyki, które tworzyć będzie oprogramowanie, stanowiące informatyczną infrastrukturę serwisów PAP oraz Biuro Bezpieczeństwa Informatycznego, odpowiedzialne za ciągłość pracy systemów informatycznych Agencji oraz ich ochronę przed zagrożeniami.

Polska Agencja Prasowa to państwowa agencja informacyjna, jedna z największych w Europie, zatrudniająca ponad 370 dziennikarzy. Od ubiegłego roku PAP należy wraz z TVP i Polskim Radiem do mediów narodowych. Zgodnie ze statutem do zadań PAP należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja upowszechnia też stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Od maja 2016 roku PAP kieruje Artur Dmochowski. (PAP)

gma/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL